KURSPLAN

Produktionsdesign - teori, fördjupning/scenografi 7,5 Högskolepoäng

Production Design - set design
Grundnivå, M0031D
Version
Kursplan gäller: Vår 2018 Lp 4 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
Kursplanen är fastställd av institutionen i Skellefteå 2007-02-28 att gälla från H07.

Reviderad
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2018-01-10

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
U G#
Ämne
Scenografi
Ämnesgrupp (SCB)
Scen och medier

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Grundläggande behörighet. Åk 1 YH TV- och filmscenografi/attributmakeri


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Studenten skall självständigt kunna planera och genomföra ett projekt från idé, modellbygge till ett scenografiprojekt/pre visualisering. Studenten skall även vara orienterad om ljuset, kamerans och postproduktionens betydelse för bilden/resultatet.

Kursinnehåll
Projektplanering Scenisk gestaltning Postproduktion

Genomförande
Undervisning sker i form av lektioner och egna och gemensamma övningar.

Examination
Skriftlig och muntlig redovisning. Examination kan ske max 3 år efter kursregistrering.

Övrigt
Observera att kurslitteraturen och ref.litteratur för denna kurs endast täcker delar av de teoretiska momenten, och att kursen består av till stora delar av praktiska moment. Dessa praktiska moment är kärnan i kursen och kan inte ersättas med kurslitteratur.

Övergångsbestämmelser
Kursen motsvarar ISI911 Prod.design-teori,fördjupning/Scenografi (nedlagd kurs).

Examinator
Håkan Wallin

Övergångsbestämmelser
Kursen M0031D motsvarar kursen ISI911

Litteratur. Gäller från Höst 2016 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Referenslitteratur
G Millersson /J Owens Television Production ISBN 978-0-240-52078-0
B Blocke The Visual Story ISBN 978-0-240-80779-9
I kursen delas även texter ut av lärare.

Kursgivare
Institutionen för konst, kommunikation och lärande

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Projektplanering1.5TG U G#
0002Gestaltning3.0TG U G#
0004Redovisning1.5TG U G#
0005Postproduktion/pre-visualisering1.5TG U G#