Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Linjär algebra 7,5 Högskolepoäng

Linear Algebra
Grundnivå, M0033M
Version
Kursplan gäller: Höst 2017 Lp 2 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
U G VG
Ämne
Matematik
Ämnesgrupp (SCB)
Matematik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt U0021P - Matematik och lärande för skolår 7-9 och gymnasium, del 2, eller motsvarande.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Efter avslutad kurs skall man ha -fördjupad kunskap och förtrogenhet med centrala matematiska begrepp, metoder och logiska strukturer -kunskaper som gör matematiken till ett effektivt verktyg vid fortsatta studier i matematik, naturvetenskap, teknik och ekonomi.

Kursinnehåll
Vektoralgebra och geometri, matriser, linjära ekvationssystem, linjära avbildningar, determinanter, egenvärden och egenvektorer, vektorrum, underrum, baser och generella skalärproduktsrum samt datorhjälpmedel (MATLAB)

Genomförande
Föreläsningar och datorlaborationer. Andra undervisningsformer kan förekomma.

Examination
Skriftlig tentamen och/eller inlämningsuppgifter samt obligatoriska datorlaborationer vilka skall redovisas och godkännas.  Alternativa examinationsformer kan förekomma.

Examinator
Niklas Grip

Övergångsbestämmelser
Kursen M0033M motsvarar kursen MAM286

Litteratur. Gäller från Höst 2009 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Strang, G.: Linear algebra and its applications. International Student Edition,Thomson Brooks/Cole, senaste upplagan.
Adams, R.A.: Calculus, A Complete Course. Addison-Wesley, senaste upplagan.

Kursgivare
Institutionen för teknikvetenskap och matematik

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0002Tentamen6.9TG U G VG
0003Datorlaboration0.6TG U G#

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
Kursplanen är fastställd av institutionen för matematik att gälla från H07.

Reviderad
av Mats Näsström 2018-02-15