KURSPLAN

Business-to-Business Marketing 7,5 Högskolepoäng

Business-to-Business Marketing
Grundnivå, M0033N
Version
Kursplan gäller: Höst 2018 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Huvudutbildningsledare Bo Jonsson, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2014-02-14

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2018-02-15

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G2F
Betygskala
U G VG
Ämne
Företagsekonomi
Ämnesgrupp (SCB)
Företagsekonomi
Ingår i huvudområde
Företagsekonomi

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Företagsekonomi 1-30 högskolepoäng (t ex M0015N Marknadsföring, grundkurs, O0017N Ledning och organisation av affärsverksamhet, R0008N Inledande extern redovisning och R0009N Modeller för intern styrning) samt G0006N Vetenskaplig metod eller motsvarande. Goda kunskaper i engelska, motsvarande Engelska 6.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Kursens mål är att studenten skall utveckla kunskaper och förmågor i B2B Marketing (hur företag gör affärer med andra företag) med fokus på inköpsbeteende, marknadsförings-/försäljningsaktiviteter och byggande av långsiktiga relationer.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
  • förklara och använda centrala begrepp inom Business-to-Business Marketing
  • analysera och förklara inköpsbeteende, försäljningsaktiviteter och byggande av långsiktiga relationer på B2B-marknader
  • presentera, diskutera och rapportera lösningar på B2B-marknadsföringsproblem

Kursinnehåll
Kursens föreläsningar behandlar relationer, inköp och marknadsföring/försäljning på B2B-marknader. I kursen används praktikfall och projektarbete för tillämpning av kunskaper och färdigheter.

Genomförande
Föreläsningar/lektioner, seminarier, handledning och gruppuppgifter. Kursen ges på engelska.

Examination
I ett skriftligt prov examineras förmågorna att:
  • förklara och använda centrala begrepp inom Business-to-Business Marketing
  • analysera och förklara inköpsbeteende, försäljningsaktiviteter och byggande av långsiktiga relationer på B2B-marknader

I obligatoriska uppgifter och seminarier examineras förmågorna att:
  • analysera och förklara inköpsbeteende, försäljningsaktiviteter och byggande av långsiktiga relationer på B2B-marknader
  • presentera, diskutera och rapportera lösningar på B2B-marknadsföringsproblem

Resultat från samtliga provmoment sammanvägs till slutbetyg på kursen (U/G/VG).


Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig, eller kontaktat ETS utbildningsadministration eduets@ltu.se, under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med platsgaranti. Kursen kan på grund av överlappning ej ingå i examen tillsammans med M0005N, M0013N, M0023N, M7020N eller annan kurs med liknande innehåll.

Examinator
Åsa Wallström

Övergångsbestämmelser
Kursen M0033N motsvarar kursen M0013N

Litteratur. Gäller från Vår 2018 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Hutt, T.W. & Speh, M.D. (senaste upplagan). Business Marketing Management B2B, Cengage Learning.
Ytterligare litteratur kan tillkomma.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0002Skriftlig tentamen2.5TG U G#
0003Obligatoriska uppgifter och seminarier5.0TG U G#

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.