KURSPLAN

Produktionsdesign - tillämpning, fördjupning/attributmakeri 15 Högskolepoäng

Production Design - practical training
Grundnivå, M0034D
Version
Kursplan gäller: Höst 2016 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
Kursplanen är fastställd av institutionen i Skellefteå 2007-02-28 att gälla från H07.

Reviderad
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2016-02-15

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
U G#
Ämne
Scenografi
Ämnesgrupp (SCB)
Scen och medier

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Grundläggande behörighet. Åk 1 YH TV- och filmscenografi och attributmakeri.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Studenten skall ha en fördjupad kunskap kring material och metoder för scenisk produktion.
Studenten skall även vara förtrogen med projektplanering.
Studenten skall ha en tydlig bild av attributmakarens arbetsområde.

Kursinnehåll
Produktionsplanering
Praktisk tillämpning
Presentation/redovisning

Genomförande
Undervisningen sker inledningsvis i form av lektioner och sedan som arbetsplatsförlagd praktik.

Examination
Muntlig och skriftlig redovisning.
Examination kan ske max 3 år efter kursregistrering.

Övrigt
Observera att kurslitteraturen och ref.litteratur för denna kurs endast täcker delar av de teoretiska momenten, och att kursen består av till stora delar av praktiska moment. Dessa praktiska moment är kärnan i kursen och kan inte ersättas med kurslitteratur.

Övergångsbestämmelser
Kursen motsvarar ISI914 Prod.design-tillämpning,fördjupning/attributmakeri (nedlagd kurs).

Examinator
Håkan Wallin

Övergångsbestämmelser
Kursen M0034D motsvarar kursen ISI914

Litteratur. Gäller från Höst 2016 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Information ges vid kursstart.

Kursgivare
Institutionen för konst, kommunikation och lärande

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Produktionsplanering3.0U G#
0002Tillämpning9.0U G#
0003Redovisning3.0U G#