Utbwebben - defaultbild för kurser swe

Matematik A

30 Högskolepoäng, Nybörjarkurs på grundnivå, M0036M
Matematikkursen ger en grund för vidare studier i matematik, ämnen där kunskaper i matematik används och lärarutbildning.
Kursen är nedlagd. Sista termin: Hösten 2013