Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Examensarbete, attributmakeri 15 Högskolepoäng

Thesis, Prop Making
Grundnivå, M0038D
Version
Kursplan gäller: Vår 2016 Lp 4 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1E
Betygskala
U G#
Ämne
Scenografi
Ämnesgrupp (SCB)
Scen och medier

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Grundläggande behörighet. Åk 1 YH TV- och filmscenografi/attributmakeri. Kursen förutsätter att studenten genomgått samtliga tidigare kurser med betyget G. Examinator har dock rätt att ge dispens från detta krav om det bedöms att den studerandes kunskaper är tillräckliga för att genomföra det föreslagna examensarbetet.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Studenten ska utifrån givna ramar självständigt eller i grupp kunna utveckla och genomföra en idé kopplat till ämnesområdet. Studenten ska kunna planera och redovisa ett projektarbete.

Kursinnehåll
Planering
Produktion
Presentation

Genomförande
Studenten ska i hög grad självständigt planera och genomföra arbetet. Rådgivning ges av handledare.

Examination
Slutprojektet ska redovisas visuellt och skriftligt.

Övergångsbestämmelser
Kursen motsvarar ISI918 Examensarbete, attributmakeri (nedlagd kurs).

Examinator
Håkan Wallin

Övergångsbestämmelser
Kursen M0038D motsvarar kursen ISI918

Litteratur. Gäller från Vår 2016 Lp 4 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Utdelat material

Kursgivare
Institutionen för konst, kommunikation och lärande

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Planering3.0U G#
0002Produktion9.0U G#
0003Redovisning3.0U G#

Kursplanen fastställd
Kursplanen är fastställd av institutionen i Skellefteå 2007-02-28 att gälla från H07.

Reviderad
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2016-01-15