Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Matematik I - Differentialkalkyl 7,5 högskolepoäng

Mathematics I - Calculus
Grundnivå, M0038M
Version
Kursplan gäller: Höst 2021 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygsskala
G U 3 4 5
Ämne
Matematik
Ämnesgrupp (SCB)
Matematik

Behörighet

Grundläggande behörighet + Matematik 3c (områdesbehörighet A8). Eller: Matematik D (områdesbehörighet 8)


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat

Efter genomgången kurs skall den studerande

  • ha kunskaper i och vara förtrogen med de centrala matematiska begrepp, metoder och logiska strukturer som krävs för att självständigt kunna arbeta som högskoleingenjör
  • ha kunskaper om elementära funktioner och deras egenskaper
  • ha kunskaper i differentialkalkyl
  • ha utvecklat sin förmåga till kritisk granskning, planering och matematisk modellering
  • kunna använda matematiken som ett effektivt verktyg vid fortsatta studier i matematik, naturvetenskap, teknik och ekonomi samt i yrkeslivet.

 


Kursinnehåll

Grunder. Ekvationer. Funktioner. Gränsvärden, kontinuitet, egenskaper hos kontinuerliga funktioner. Derivator, differentialer, extremvärden, ekvationslösning, grafritning.Tillämpningar.


Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar eller lektioner . Andra undervisningsformer kan förekomma.


Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.

För godkänt betyg på kursen krävs det godkända individuella skriftliga tentamina. Kursen ges med differentierade betyg.Övrigt
M0038M kan inte ingå i examen tillsammans med M0029M eller annan kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med M0038M.

Examinator
Ove Edlund

Litteratur. Gäller från Höst 2014 Lp 1
Forsling-Neymark: Matematisk analys en variabel. Liber, andra upplagan, ISBN 978-91-47-10023-1.

Kursgivare
Institutionen för teknikvetenskap och matematik (TVM)

Moduler
KodBenämningBetygsskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001TentamenG U 3 4 57.50ObligatoriskH10

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Instiutionen för Matematik 2010-08-06

Reviderad
av Huvudansvarig utbildningsledare Niklas Lehto 2021-02-17