Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Mediedesign - Konstnärlig grund grafisk design 15 Högskolepoäng

Media design - Artistic foundation graphic design
Grundnivå, M0045F
Version
Kursplan gäller: Höst 2015 Lp 1 - Höst 2015 Lp 2
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
U G#
Ämne
Mediedesign
Ämnesgrupp (SCB)
Medieproduktion

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Godkända arbetsprov


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat

Kursens mål är att skapa förståelse för hur olika arbetsprocesser i designuppdrag kan se ut samt ge färdigheter inom visuell gestaltning. Kursens fokus ligger på grundläggande metoder och teorier, handhavande av såväl analoga som digitala verktyg samt övning inom de konstnärliga processer som en grafisk produktion innebär.

Efter avslutad kurs kan studenten;
förstå, tillämpa och reflektera sina kunskaper utifrån grundläggande metoder, teorier och handhavande inom visuell gestaltning för mediedesignområdet – typografi, färg, grafisk form, fotografisk bild, skisstekniker. Studenten kan därmed planera och genomföra en enklare grafisk produktion för analoga och digitala ytor, under handledning.


Kursinnehåll

Grafisk design
Konstnärliga tekniker, material och medier

  • Färg & form
  • Illustration & teckning
  • Fotografi
  • Språk & skrivande

Kulturhistoria

Genomförande

Föreläsningar, seminarier & litteraturstudier;
• Grundläggande teori om designmetoder med fokus på användarens, brukarens eller målgruppens behov
• Grundläggande teori för visuell gestaltning inom mediedesignområdet; typografi, grafisk formgivning, bildbudskap, kopplat mot form och funktion

Gestaltningsövningar & workshops;
• Handhavande av analoga och digitala verktyg för skissteknik, screentryck, fotografi
• Grundläggande planering inför och under processen av en grafisk produktion

Reflektion utifrån litteraturstudier, föreläsningar/seminarier, gestaltningsövningar och workshops görs i workbook.


Examination
Konstruktionsuppgifter samt skriftlig och muntlig presentation inom visuell gestaltning; grafisk design (4.0 hp), illustration (2.0 hp), foto och bildkommunikation (3.0 hp), färglära och färgteori (2.0 hp) samt en större grafisk produktion reflekterad i workbook (4.0 hp)

Övrigt
Kursen M0045F (eller motsvarande kurs) ingår som obligatorisk kurs på grundnivå, inför progressionen mot en kandidatexamen i Mediedesign, Luleå tekniska universitet. Obligatorisk närvaro vid kursstart.

Examinator
Maria A Juhlin

Litteratur. Gäller från Höst 2014 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Koblanck, Henriette. Typografi, bild och grafisk design. Bonniers, ISBN 978-91-622-5974-7
Bergström, Bo Bergström. Effektiv visuell kommunikation. Carlsson bokförlag. ISBN 978-91-733-1238-7
Bergström, Bo. Bild och budskap: ett triangeldrama om bildkommunikation. ISBN 978-91-733-1432-9
Heskett, John. Design – en introduktion. ISBN 9789187215728
Nilsson, KG. KG Nilssons färglära. Carlsson förlag. ISBN: 9172035978
Holzwarth, Hans Werner. Art Now! Vol. 4 (Taschen, 2013)
LeWitt, Sol. "Sentenser om konceptuell konst" (Konceptkonst, Skriftserien Kairos nummer 11, Raster Förlag, 2006)
Spiekermann, Erik. Stop Stealing Sheep & Find Out How Type Works 978-0321934284
Bringhurst, Robert. The Elements of Typographic Style 978-0881792126Molander, Bengt. Kunskap i handling. Daidalos. ISBN 91-86320793
Birgerstam, Pirjo. Skapande handling – om idéernas födelse. Studentlitteratur ISBN: 97-89144013992
Gombrich, EH. Konstens historia. Bonnier. 1999.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0018Grafisk design5.0U G#
0019Konstnärliga tekniker, material och medier7.0U G#
0020Kulturhistoria3.0U G#

Kursplanen fastställd
av Oskar Gedda 2011-02-03

Reviderad
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2015-02-13