Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Matematik Ry 7,5 Högskolepoäng

Mathematics Space
Grundnivå, M0046M
Version
Kursplan gäller: Höst 2018 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Matematik
Ämnesgrupp (SCB)
Matematik
Ingår i huvudområde
Teknisk fysik och elektroteknik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt kurserna M0029M, M0030M, M0031M och M0032M eller motsvarande.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Efter genomgången kurs förväntas studenten:
  • behärska laplacetransformen och använda den som ett verktyg för att lösa ordinära differentialekvationer med begynnelsevärden. kunna lösa system av differentialekvationer med hjälp av diagonalisering och exponentialmatris.
  • kunna beräkna fourierserier och fouriertransformer för några elementära funktioner och distributioner.
  • vara förtrogen med begrepp som överföringsfunktion, LTI-system, kausalitet, stabilitet, impulssvar och faltningsintegral för lineära  system.
  • ha förvärvat grundläggande kunskaper om distributionsteori, samt kunna använda distributioner som t ex Diracs deltafunktion för att modellera vissa fysikaliska fenomen.
  • kunna formulera några vanliga partiella differentialekvationer, rand- och begynnelsevillkor utgående från fysikaliska problemställningar och sedan lösa dessa med variabelseparation.

Kursinnehåll
Linjära system. Laplacetransform, fourierserier, fouriertransform samt hur dessa används för att lösa differentialekvationer. System av differentialekvationer. Lite om distributioner. Matematiska modeller för diffusion, värmeledning, vågutbredning mm. Lösning av PDE med variabelseparation (fouriers metod).

Genomförande
Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, lektioner och laborationer.

Examination
För godkänt betyg på kursen krävs det en godkänd individuell, skriftlig tentamen och att den obligatoriska datorlaborationen är godkänd. Kursen ges med differentierade betyg. Betygsskala: U3 4 5

Examinator
Johan Byström

Litteratur. Gäller från Vår 2018 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
1) B.P. Lathi: Linear systems and signals, 2nd edition, Oxford University Press, 2010.
2) Utdelat material

Kursgivare
Institutionen för teknikvetenskap och matematik

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Tentamen6.9TG G U 3 4 5
0002Datorlaboration0.6TG U G#

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Mats Näsström 2017-02-15

Reviderad
av Mats Näsström 2018-02-15