Hoppa till innehållet
Kurser på Luleå tekniska universitet

Differentialkalkyl

7,5 Högskolepoäng, Nybörjarkurs på grundnivå, M0047M
Denna kurs är en inledning till differentialkalkyl, som vanligtvis är den första matematikkurs man brukar stöta på när man påbörjat en universitetsutbildning.

Differentialkalkyl är ett delområde av så kallad Infinitesimalkalkyl som behandlar och analyserar hastigheter som olika (inte sällan naturvetenskapliga eller tekniska) kvantiteter ändras med. Den moderna utvecklingen av differentialkalkyl härrör huvudsakligen från andra hälften av 1600-talet, då Isaac Newton och Gottfried Wilhelm Leibniz oberoende av varandra introducerade derivator och deras koppling till integraler (som behandlas i den andra huvuddelen av infinitesimalkalkylen, Integralkalkyl).

    I kursen jobbar vi till en början med en del grundläggande begrepp som behövs för att kunna studera matematik på universitetsnivå och avslutar sedan med derivator och tillämpningar av derivator. Denna kurs utgör sedan grunden för att kunna fortsätta med kurserna i Integralkalkyl, Differentialekvationer och Flervariabelanalys.

Anmälan

Vill du veta mer om kursen?

I kursplanen beskrivs exempelvis kursens mål och innehåll samt kurslitteratur. Eftersom en kursplan kan förändras visas alltid information om när revidering har skett och för vilken period som kursplanen gäller för. Senast tio veckor innan kursstart skall en aktuell kursplan finnas publicerad.

Vanliga frågor om studier

Här hittar du vanliga frågor om hur det är att studera vid Luleå tekniska universitet.

Q  Hittar du inte svaret på din fråga?

Frågor om kursen

Har du detaljfrågor om kursen som du inte hittar svar på under kurssidorna eller i kursplanen, tveka inte att kontakta oss.

Johan Byström, Universitetslektor

Organisation: Tillämpad matematik, Matematiska vetenskaper, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-492880