KURSPLAN

Differentialkalkyl 7,5 högskolepoäng

Differential calculus
Grundnivå, M0047M
Version
Kursplan gäller: Höst 2019 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Niklas Lehto 2019-02-15

Reviderad
av Niklas Lehto 2019-02-15

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Matematik
Ämnesgrupp (SCB)
Matematik

Behörighet

Grundläggande behörighet + Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4 (områdesbehörighet A9). Eller: Fysik B, Kemi A, Matematik E (områdesbehörighet 9)


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat
Efter genomgången kurs skall studenten:
  • vara förtrogen med matematiska resonemang och skrivsätt. Mängder, logik och bevisföring.  
  • kunna använda centrala begrepp och metoder inom differentialkalkyl i en variabel på extremvärdesberäkningar, kurvritning, gränsvärdesberäkningar, analys av funktioner och uttryck, inverser, approximationer av funktioner och andra tillämpade problem.
  • kunna bevisa centrala satser inom området differentialkalkyl i en variabel.
  • kunna hantera och bevisa centrala egenskaper hos elementära funktioner och deras inverser.
  • kunna härleda metoder för numerisk lösning av ekvationer i en variabel.

Kursinnehåll
  • Grunder: Logik, mängder, ekvationslösning, bevisföring, funktioner, grafer, trigonometri.
  • Differentialkalkyl: Gränsvärden, kontinuitet, tangent, derivata, deriveringsregler, MVS.
  • Derivering: Högre derivator, implicit derivering, elementära funktioner, invers.
  • Tillämpningar: Grafritning, asymptoter, extremvärden, kopplade hastigheter.
  • Approximation: Newtons metod, linearisering, taylorpolynom.

Genomförande
Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, lektioner och laborationer.

Examination
Obligatoriska datorlaborationer vilka skall redovisas och godkännas. För godkänt betyg på kursen krävs det en godkänd individuell skriftlig tentamen. Kursen ges med differentierade betyg.

Övergångsbestämmelser
Kursen ersätter M0029M

Examinator
Johan Byström

Litteratur. Gäller från Höst 2019 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Adams Robert A: Calculus, A Complete Course. Addison-Wesley, senaste upplagan.
Dunkels m fl: Derivator, integraler och sånt... Studentlitteratur, senaste upplagan.
Jönsson, Per: MATLAB – beräkningar inom teknik och naturvetenskap. Studentlitteratur, senaste upplagan.

Kursgivare
Institutionen för teknikvetenskap och matematik (TVM)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0001TentamenG U 3 4 56.00ObligatoriskH19
0002DatorlaaborationU G#1.50ObligatoriskH19