Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Linjär algebra och integralkalkyl 7,5 högskolepoäng

Linear Algebra and Calculus
Grundnivå, M0048M
Version
Kursplan gäller: Höst 2019 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Matematik
Ämnesgrupp (SCB)
Matematik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt kursen Differentialkalkyl (M0047M) eller motsvarande.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
1 Kunskap och förståelse

- Studenten skall lära sig begrepp, teori och metoder inom linjär algebra och integralkalyl

2 Färdighet och förmåga

- Studenten skall kunna lösa relevanta matematiska och tekniska problem medelst och inom linjär algebra och integralkalyl

3 Värderingsförmåga och förhållningssätt

- Studenten skall kritiskt bedöma relevansen av linjär algebra och integralkalyl inom tekniska områden


Kursinnehåll

Definition, egenskaper, beräkningsmetoder, bestämning av primitiva funktioner medelst bland annat variabelsubstitution och partiell integration, area- och volymberäkning, generaliserade integraler. Vektoralgebra och geometri: Vektoralgebra inklusive skalär- och vektorprodukt. Vektorer och matriser. Linjära ekvationssystem. Linjärt oberoende. Determinanter. Matlab: Lösning av linjära ekvationssystem, numerisk integration, elementär programmering.


Genomförande
Föreläsningar, lektioner, datorövningar.

Examination
Inlämnade Matlab-lösningar i en rapport samt en skriftlig tentamen.

Övergångsbestämmelser
Kursen ersätter M0030M.

Examinator
Thomas Strömberg

Litteratur. Gäller från Höst 2019 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
R.A. Adams & C. Essex: “Calculus. A complete course”, Pearson.
D.C Lay, S.R. Lay & J.J. McDonald: ”Linear algebra and its applications”, Pearson.
P. Jönsson: ”MATLAB-beräkningar inom teknik och naturvetenskap”, Studentlitteratur.

Kursgivare
Institutionen för teknikvetenskap och matematik (TVM)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0001TentamenG U 3 4 56.00ObligatoriskH19
0002Rapport i MatlabU G#1.50ObligatoriskH19

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Niklas Lehto 2019-02-15

Reviderad
av HUL TVM 2019-03-19