Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Linjär algebra och differentialekvationer 7,5 högskolepoäng

Linear Algebra and Differential Equations
Grundnivå, M0049M
Version
Kursplan gäller: Höst 2019 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Matematik
Ämnesgrupp (SCB)
Matematik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt kursen Linjär algebra och integralkalkyl (M0048M) eller motsvarande.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Efter genomgången kurs skall studenten:
  • kunna använda centrala begrepp och metoder för komplexa tal, algebraiska ekvationer och den komplexa exponentialfunktionen.
  • kunna hantera vektorrum, underrum och baser.
  • kunna hantera egenvärden och egenvektorer samt redogöra för när det går att diagonlisera.
  • kunna diagonalisera symmetriska matriser enligt spektralsatsen.
  • kunna utföra ortogonal projektion på underrum.
  • kunna lösa enkla differentialekvationer som första ordnings separabla och linjära ekvationer samt linjära högre ordningens differentialekvationer.
  • modellering
  • använda  datorhjälpmedel för enkla beräkningar och analys matematiska modeller (Matlab).
  • visa förmåga att identifiera och lösa problem med hjälp av de metoder som lärs ut i kursen.
  • vara väl förtrogen med centrala matematiska begrepp inom komplexa tal, linjär algebra och differentialekvationer.

Kursinnehåll
Komplexa tal. Algebraiska ekvationer. Komplex exponentialfunktion. Ordinära differentialekvationer, och modellering. Vektorrum, underrum och baser. Egenvärden och egenvektorer, diagonalisering, ortogonal projektion, minsta kvadratmetoden, kvadratiska former. Datorhjälpmedel (MATLAB).

Genomförande
Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, lektioner och laborationer.

Examination
Obligatoriska datorlaborationer vilka skall redovisas och godkännas. För godkänt betyg på kursen krävs det en godkänd individuell skriftlig tentamen. Kursen ges med differentierade betyg.

Övergångsbestämmelser
Kursen ersätter M0031M

Examinator
Stefan Ericsson

Litteratur. Gäller från Höst 2019 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Lay D: Linear algebra and its applications. Addison-Wesley, senaste upplagan.
Dunkels m fl: Derivator, integraler och sånt ... Studentlitteratur, senaste upplagan.

Kursgivare
Institutionen för teknikvetenskap och matematik (TVM)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0001TentamenG U 3 4 56.50ObligatoriskH19
0002DatorlaborationU G#1.00ObligatoriskH19

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Niklas Lehto 2019-02-15

Reviderad
av Niklas Lehto 2019-02-15