KURSPLAN

Historiska miljöer och artefakter 7,5 Högskolepoäng

Historical environments and artifacts
Grundnivå, M0054D
Version
Kursplan gäller: Höst 2016 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av LTU Skellefteå 2010-02-19

Reviderad
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2016-06-16

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
U G#
Ämne
Kulturvetenskap
Ämnesgrupp (SCB)
Kulturvetenskap

Behörighet

Grundläggande behörighet samt M0022D/M0005D Dramaturgi samt M0023D/M0006D Konstnärlig träning - grundkurs


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

- kunna beskriva huvuddragen i den västerländska konst- och stilhistorien

- kunna beskriva och värdera information med ett källkritiskt förhållningssätt


Kursinnehåll

Kursen ger en introduktion till den västerländska konst och stilhistorien, dess miljöer och artefakter där utveckling från de tidiga kulturerna till sekelskiftet år nittonhundra behandlas. Kursen tar upp kopplingarna mellan konst, idéhistoria, arkitektur och stilhistoria. Tonvikten ligger på medeltiden och fram till nutid.

Kursen berör även källkritik där värdering och granskande av källor diskuteras.


Genomförande

Undervisning består av föreläsningar och arbete med egna uppgifter som består av både visuellt och skrivet material.


Examination

Aktivt deltagande i föreläsningarna. Frånvaro kompenseras skriftligt.

Skriftliga och visuella uppgifter där avgränsad historisk miljö och företeelse presenteras och granskas.

Examinator
Lisette Boman

Litteratur. Gäller från Höst 2016 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Referenslitteratur
JANSON, H. W. Konsten. Måleriets, skulpturens och arkitekturens historia från äldsta tider till våra dagar
I kursen delas även ut texter av lärare.

Kursgivare
Institutionen för konst, kommunikation och lärande

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Tillämpning4.5U G#
0002Redovisning av uppgifter3.0U G#