Hoppa till innehållet
Kurser på Luleå tekniska universitet

Flervariabelanalys

7,5 Högskolepoäng, Fortsättningskurs på grundnivå, M0055M
Matematiken är det språk vi använder för att beskriva naturlagarna som styr universum. Flervariabelanalys är ett oumbärligt verktyg för högre studier inom naturvetenskap och teknik.

Många fenomen i det vardagliga livet, t ex temperatur och väder, kan beskrivas med funktioner eller fält som varierar över tid och rum. För att analysera sådana funktioner måste man lära sig konsten att derivera och integrera i flera variabler. Integralen av en funktion av två variabler definieras utifrån begreppet area, medan integralen av en funktion av tre variabler bygger på det tredimensionella begreppet volym. Man kan också integrera funktioner som är definierade på krökta linjer och ytor. Vektoranalysen är den klassiska fysikens högborg. Gravitationsfält, hastighetsfält hos kontinuerliga kroppar samt elektriska och magnetiska fält kan beskrivas av vektorvärda funktioner, s k vektorfält. De matematiska samband som ledde fram till den moderna formuleringen av dessa teorier kallas Gauss sats, Greens sats och Stokes sats. Kursen har ett starkt fokus på problemlösning och för vissa moment används datorverktyget Matlab.

Anmälan

Vill du veta mer om kursen?

I kursplanen beskrivs exempelvis kursens mål och innehåll samt kurslitteratur. Eftersom en kursplan kan förändras visas alltid information om när revidering har skett och för vilken period som kursplanen gäller för. Senast tio veckor innan kursstart skall en aktuell kursplan finnas publicerad.

Vanliga frågor om studier

Här hittar du vanliga frågor om hur det är att studera vid Luleå tekniska universitet.

Q  Hittar du inte svaret på din fråga?

Frågor om kursen

Har du detaljfrågor om kursen som du inte hittar svar på under kurssidorna eller i kursplanen, tveka inte att kontakta oss.

John Fabricius, Universitetslektor

Organisation: Tillämpad matematik, Matematiska vetenskaper, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-492594