Utbwebben - defaultbild för kurser swe

Diabetes/Patientutbildning/ Vårdpedagogik

15 Högskolepoäng, Fortsättningskurs på grundnivå, M0061H
Kursen riktar sig till dig som vill fördjupa kunskaperna om Diabetes/Patientutbildning/Vård pedagogik. Tillämpning av patientutbildning i grupp och behandlingsstrategi för barn och vuxna.
Kursen är nedlagd. Sista termin: Våren 2014