Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Medicinsk vetenskap kardiologi fördjupningskurs 15 Högskolepoäng

Medical Science extended cardiology
Grundnivå, M0072H
Version
Kursplan gäller: Höst 2016 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G2F
Betygskala
U G VG
Ämne
Medicinsk vetenskap
Ämnesgrupp (SCB)
Medicin

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Examen från Sjuksköterske-, Röntgensjuksköterske-, Sjukgymnast/Fysioterapeut-, Arbetsterapeututbildning eller annan jämförbar medellång vårdutbildning samt Medicinsk vetenskap: Kardiologi 15 hp (t ex M0020H)


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat

Studenten skall efter avslutad kurs:

 • Ingående kunna beskriva cirkulationssystemets anatomi och fysiologi
 • Kunna redogöra för kardiologisk farmakologi
 • Kunna redogöra för fördjupad sjukdomslära och diagnostik inom kardiologin
 • Kunna reflektera över etiska överväganden inom kardiologin
 • Kunna tolka EKG
 • Kunna redogöra för vanliga medfödda hjärtfel hos vuxna

Kursinnehåll
 • Anatomi och fysiologi
 • Fördjupad sjukdomslära, t.ex diagnostik och behandling av klaffvitier
 • Farmakologi
 • Fördjupad EKG-tolkning
 • Kortfattad genomgång av aktuella fysiologiska, radiologiska och nuklearmedicinska diagnostiska metoder inom kardiologin
 • Etiska överväganden vid kardiologisk sjukvård.
 • Syra-bas balans
 • Medfödda hjärtfel - inriktning vuxna
 • Evidensbaserad medicin

Genomförande
Kursen genomförs som flexibelt lärande på distans. Kursen är helt nätbaserad. Undervisningen sker i form av egna litteraturstudier med stöd av föreläsningar, seminarier, studieuppgifter och fördjupningsuppgift. Ett vetenskapligt och evidensbaserat synsätt genomsyrar hela kursen. Kursen innehåller obligatoriska moment.

Examination
Skriftlig tentamen , studieuppgift och seminarium fördjupningsuppgift . Alternativa examinationsuppgifter kan förekomma.
Kriterier för G och VG anges i studiehandledningen.Övrigt
Krav för att kunna genomföra kursen är internetuppkoppling. Dator med headset med mikrofon och webbkamera behövs. Studiehandledning finns i universitetets lärplattform.

Examinator
Ulrica Strömbäck

Litteratur. Gäller från Vår 2016 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Hatchett, R. & Thompson, D.R. (red.) (2007). Cardiac nursing: a comprehensive guide. (2., [rev.] ed.) Edinburgh: Churchill Livingstone.
Jonson, B. & Wollmer, P. (red.) (2011). Klinisk fysiologi: med nuklearmedicin och klinisk neurofysiologi. (3., [rev.] uppl.) Stockholm: Liber.
Levick, J.R. (2010). An introduction to cardiovascular physiology. (5. ed.) London: Hodder Arnold.
Lind, Y. & Lind, L. (2010). EKG-boken, bok med eLabb. Stockholm: Liber.
Persson, J. & Stagmo, M. (2008). Perssons kardiologi: hjärtsjukdomar hos vuxna. (6., uppdaterade uppl.) Lund: Studentlitteratur.
Wallentin, L. & Lindahl, B. (red.) (2010). Akut kranskärlssjukdom. (4. uppl.) Stockholm: Liber.
Willman, A., Stoltz, P. & Bahtsevani, C. (2011). Evidensbaserad omvårdnad: en bro mellan forskning & klinisk verksamhet. (3., [rev.] uppl.) Lund: Studentlitteratur.

Vetenskapliga artiklar tillkommer

Kursgivare
Institutionen för hälsovetenskap

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Digital tentamen6.0U G VG
0006Inlämningsuppgift Cirkulationsfysiologi2.5U G VG
0007Fördjupningsuppgift Evidensbaserad medicin inkl. seminarium4.5U G VG
0008Inlämningsuppgift EKG tolkning2.0U G VG

Kursplanen fastställd
av Prefekt vid Inst för hälsovetenskap 2012-06-21

Reviderad
av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2016-02-15