KURSPLAN

Datorgrafik och virtuella miljöer 7,5 Högskolepoäng

Computer graphics with virtual environments
Avancerad nivå, M7002E
Version
Kursplan gäller: Vår 2012 Lp 3 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Institutionen för systemteknik 2007-02-28

Reviderad
av Jonny Johansson, Huvudansvarig utbildningsledare 2011-12-20

Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Medieteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Datateknik

Behörighet

Kurser om minst 90 hp på grundnivå varav följande kunskaper/kurser ingår. Studenten ska vara förtrogen med datastrukturer och objektorienterad programmering med Java och / eller C + + (motsvarande D0012E Algoritmer & datastrukturer) eftersom denna kurs främst innehåller programmeringsuppgifter. Kunskaper i linjär algebra krävs också (motsvarande M0031M Linjär algebra och Integralkalkyl), speciellt följande matematiska begrepp, tredimensionella vektorer, skalärprodukt, kryssprodukt, matriser, och komplexa tal.


Urval

Högskolepoäng 20-285 hpMål/Förväntat studieresultat
Att ge kunskap om grundläggande algoritmer och metoder i datorgrafikalgoritmer samt att utveckla kompetens inom grafikprogrammering och konstruktion av virtuella 3D-miljöer med scengrafer och datorgrafik API.

Kursinnehåll
  • datorgrafiksystem och modeller
  • datorgrafikprogrammering
  • interaktiv datorgrafik
  • geometriska transformationer
  • framställning tre dimensionella bilder
  • objekt modellering, hierarkiska datastrukturer och scengrafer
  • grund algoritmer (linjegenerering, klippning, borttagning av skymda linjer och ytor, kantutjämning)
  • belysningsmodeller
  • texturmodeller, planering, uppbyggnad och användning av virtuella miljöer

Genomförande
Kursen består av föreläsningar och laborationer

Examination
Obligatoriska uppgifter och skriftlig tenta. Kursbetyget ska vara ett poängvägt medelvärde av alla kursmoment. Betyget ska avrundas till närmaste hel betygsgrad. Alla moment måste godkännas innan kursbetyget sätts.

Övrigt

Kursen hade förut kurskoden SMD171, men bytte kurskod i samband med nivåändring. Kursen kan därför inte kombineras med SMD171.

Kursen ges ej varje år.


Examinator
Matthew Thurley

Litteratur. Gäller från Vår 2012 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Referenslitteratur:

Real-Time Rendering, third edition, by Möller, Haines & Hoffman ISBN 978-1-56881-424-7 (nyare, mer aktuell)

E. Angel, Interactive Computer Graphics: A Top-Down Approach Using OpenGL, 4th edition, Addison-Wesley, ISBN 0-201-77343-0. (äldre)

Kursgivare
Institutionen för system- och rymdteknik

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Tentamen3.0G U 3 4 5
0002Obligatorisk uppgift4.5G U 3 4 5

Studiehandledning