Hoppa till innehållet
Kurser på Luleå tekniska universitet

Mineralteknik

7,5 Högskolepoäng, Fortsättningskurs på avancerad nivå, M7003K
Kursen syftar till att ge en möjlighet att förstå mineraltekniska processer för beredning av malmer, industrimineral, mineralbränslen och återvinningprodukter.

Efter fullgjord kurs skall eleven kunna:
• beräkna tekniskt-ekonomiska samband för utvinning av mineralråvaror,
• beskriva och förklara vanligen förekommande processer inom mineralteknik,
• analysera orsaker till gjorda processval utifrån råvarans egenskaper,
• generalisera kunskaper om processförhållanden till att ge förslag till processval för hypotetiska råmaterial.

Anmälan

Vill du veta mer om kursen?

I kursplanen beskrivs exempelvis kursens mål och innehåll samt kurslitteratur. Eftersom en kursplan kan förändras visas alltid information om när revidering har skett och för vilken period som kursplanen gäller för. Senast tio veckor innan kursstart skall en aktuell kursplan finnas publicerad.

Vanliga frågor om studier

Här hittar du vanliga frågor om hur det är att studera vid Luleå tekniska universitet.

Q  Hittar du inte svaret på din fråga?

Frågor om kursen

Har du detaljfrågor om kursen som du inte hittar svar på under kurssidorna eller i kursplanen, tveka inte att kontakta oss.

Jan Rosenkranz

Jan Rosenkranz, Professor tillika ämnesföreträdare

Organisation: Mineralteknik, Mineralteknik och metallurgi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492183