Hoppa till innehållet
Kurser på Luleå tekniska universitet

Processanalys

7,5 Högskolepoäng, Fortsättningskurs på avancerad nivå, M7004K
Studenten ges möjlighet att utveckla färdigheter i försöksplanering, optimering och multivariat dataanalys med tillämpningar på industriprocesser.


Efter fullgjord kurs skall eleven kunna:
• identifiera situationer då multivariat datanalys är tillämplig,
• tillämpa vanligen förekommande tekniker inom multivariat dataanalys,
• upprätta försöksplaner för faktorförsök,
• utvärdera resultat från statistiskt planerade försök,
• tolka resultat från MVA och planerade försök i processtekniska termer,
• formulera hypoteser om processresultat utifrån MVA-data.

Anmälan

Vill du veta mer om kursen?

I kursplanen beskrivs exempelvis kursens mål och innehåll samt kurslitteratur. Eftersom en kursplan kan förändras visas alltid information om när revidering har skett och för vilken period som kursplanen gäller för. Senast tio veckor innan kursstart skall en aktuell kursplan finnas publicerad.

Vanliga frågor om studier

Här hittar du vanliga frågor om hur det är att studera vid Luleå tekniska universitet.

Q  Hittar du inte svaret på din fråga?

Frågor om kursen

Har du detaljfrågor om kursen som du inte hittar svar på under kurssidorna eller i kursplanen, tveka inte att kontakta oss.

Mehdi Parian, Biträdande professor

Organisation: Mineralteknik, Mineralteknik och metallurgi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492556