Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Specifik omvårdnad med inriktning mot äldre 7,5 Högskolepoäng

Specific Nursing with Focus on Elderly Care
Avancerad nivå, M7005H
Version
Kursplan gäller: Höst 2007 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
U G VG
Ämne
Medicinsk vetenskap
Ämnesgrupp (SCB)
Medicin

Behörighet

Grundläggande behörighet, avancerad nivå

Särskild behörighet

För de studenter som antagits till programmet gäller de behörigheter som formulerats vid respektive högskola/universitet.Examinator
Stefan Sävenstedt

Litteratur. Gäller från Höst 2007 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Se kursplan Umeå universitet.
umu.se

Kursgivare
Institutionen för hälsovetenskap

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Gruppuppgift+hemtentamen+skriftlig inlämningsuppgift7.5U G VG

Kursplanen fastställd
av Prefekt vid instiutionen för Hälsovetenskap 2010-02-19

Reviderad
av Prefekt vid instiutionen för Hälsovetenskap 2010-02-19