KURSPLAN

Projektkurs i Mineralteknik 7,5 högskolepoäng

Senior Design Project in Mineral Processing
Avancerad nivå, M7005K
Version
Kursplan gäller: Höst 2019 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
Kursplanen är fastställd av Institutionen för Tillämpad kemi och geovetenskap 2007-05-28 att gälla från H07.

Reviderad
av Biträdande huvudutbildningsledare Eva Gunneriusson, Institut 2019-06-14

Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1F
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Mineralteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Kemiteknik
Ingår i huvudområde
Kemiteknik, Geovetenskap

Behörighet

90hp inom kemiteknik varav kursen M0001K Fysikaliska separationsmetoder ska ingå samt att praktikkursen K7003K / K7005K ska vara påbörjad.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Målet är att studenten självständigt skall utforma, genomföra och redovisa ett projekt inom ämnet.

Kursinnehåll
Innehållet bestäms i samråd med examinator och skall anknyta till aktuell forskning och teknikutveckling.

Genomförande
Självständigt projektarbete med stöd av examinator eller en handledare som utsetts av examinator.

Examination
Skriftlig rapport och muntlig redovisning

Examinator
Saeed Chehreh Chelgani

Litteratur. Gäller från Höst 2014 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Beror på valt projekt och bestäms senare.

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser (SBN)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0001Godkänd muntlig och skriftlig redovisningG U 3 4 57.50ObligatoriskH07Ja