Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Projektkurs i Mineralteknik 7,5 högskolepoäng

Senior Design Project in Mineral Processing
Avancerad nivå, M7005K
Version
Kursplan gäller: Höst 2022 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1F
Betygsskala
G U 3 4 5
Ämne
Mineralteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Kemiteknik
Ingår i huvudområde
Kemiteknik, Geovetenskap

Behörighet

Minst 90hp inom Kemiteknik eller Naturresursteknik varav kursen M0001K Fysikaliska separationsmetoder eller motsvarande ska ingå. Goda kunskaper i engelska, motsvarande Engelska B/6. För utbytesstudenter gäller att examinator gör individuell prövning av behörigheten beroende på typ av projekt.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Målet är att studenten självständigt skall utforma, genomföra och redovisa ett projekt inom ämnet.

Kursinnehåll
Innehållet bestäms i samråd med examinator och skall anknyta till aktuell forskning och teknikutveckling.

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Självständigt projektarbete med stöd av examinator eller en handledare som utsetts av examinator.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Skriftlig rapport och muntlig redovisning

Examinator
Saeed Chehreh Chelgani

Litteratur. Gäller från Höst 2014 Lp 1
Beror på valt projekt och bestäms senare.

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser (SBN)

Moduler
KodBenämningBetygsskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001Godkänd muntlig och skriftlig redovisningG U 3 4 57.50ObligatoriskH07Ja

Kursplanen fastställd
Kursplanen är fastställd av Institutionen för Tillämpad kemi och geovetenskap 2007-05-28 att gälla från H07.

Reviderad
av Biträdande huvudutbildningsledare Eva Gunneriusson, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser 2022-02-11