Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Projektkurs i Mineralteknik 7,5 Högskolepoäng

Senior Design Project in Mineral Processing
Avancerad nivå, M7005K
Version
Kursplan gäller: Höst 2018 Lp 1 - Vår 2019 Lp 4
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1F
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Mineralteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Kemiteknik
Ingår i huvudområde
Kemiteknik, Geovetenskap

Behörighet

90hp inom kemiteknik varav kursen M0001K Fysikaliska separationsmetoder ska ingå samt att praktikkursen K7003K / K7005K ska vara påbörjad.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Målet är att studenten självständigt skall utforma, genomföra och redovisa ett projekt inom ämnet.

Kursinnehåll
Innehållet bestäms i samråd med examinator och skall anknyta till aktuell forskning och teknikutveckling.

Genomförande
Självständigt projektarbete med stöd av examinator eller en handledare som utsetts av examinator.

Examination
Skriftlig rapport och muntlig redovisning

Examinator
Bertil Pålsson

Litteratur. Gäller från Höst 2014 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Beror på valt projekt och bestäms senare.

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Godkänd muntlig och skriftlig redovisning7.5TG G U 3 4 5

Kursplanen fastställd
Kursplanen är fastställd av Institutionen för Tillämpad kemi och geovetenskap 2007-05-28 att gälla från H07.

Reviderad
av Biträdande huvudutbildningsledare Eva Gunneriusson, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser 2018-02-13