Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Geometallurgi 7,5 Högskolepoäng

Geometallurgy
Avancerad nivå, M7006K
Version
Kursplan gäller: Höst 2011 Lp 2 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
U G#
Ämne
Processmetallurgi
Ämnesgrupp (SCB)
Kemiteknik

Behörighet

Grundläggande behörighet, avancerad nivå

Särskild behörighet

Kandidatexamen eller motsvarande kunskaper från praktisk erfarenhet (min 5 år arbetslivserfarenhet) inom processteknik eller geologi/mineralogi.Mål/Förväntat studieresultat

Kursen syftar till att ge en introduktion i de tre ämnesområdena geologi, processmineralogi och mineralteknik med ett geometallurgiskt perspektiv som den röda tråden genom kursen. Kursen skall främst fokusera på LKAB:s malmtyper och processer, men även ta upp andra järnmalmstyper.

Efter fullgjord kurs skall studenten kunna:

·         Identifiera och beskriva olika järnmalmtyper och deras bildningsprocesser

·         Analysera mineralegenskaper hos järnmalmer med avseende på effektiv utvinning,

·         Beskriva och förklara mineraltekniska processer som används inom järnmalmanrikning,

·         Analysera orsaker till processval utifrån råvarans egenskaper,

·         Beskriva förutsättningarna för att bygga en geometallurgisk modell och förklara dess komponenter.


Kursinnehåll

Geologi: Mineral och bergarter: ursprung, bildning och metamorfos, malmgeologi för LKAB:s malmer och andra järnmalmstyper; Processmineralogi: karaktärisering av malmmineral and metallurgiska produkter (sammansättning,mineraltexturer,friläggning) baserade på optisk mikroskopi, elektronmikroskopi i kombination med kvantitativ analys (Quemscan), XRD;

Mineralteknik: grundprinciper för LKAB:s enhetsoperationer; utrustningsval, länk till processmineralogi, mineraltekniskt testarbete;

Metallurgi: grundprinciper för järnframställning, produktegenskaper, kundkrav och kvalitet; Geometallurgisk modellering: geostatistisk, processmodellering inom mineralteknik och metallurgi, partikelbaserad materialbalansering.


Genomförande

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, praktiska övningar och studiebesök (LKAB:s laborationer). Deltagande är obligatoriskt i samtliga moment utom i föreläsningarna.

Föreläsningarna skall ge möjlighet för studenterna att kunna beskriva och förklara teorin och sammanband mellan mineralogi hos olika malmer och anrikningsprocesser.

Praktiska övningar inom geologi, processmineralogi och mineralteknik utförs gruppvis. Studiebesök skall ge möjlighet för studenterna att kunna redogöraför avancerade mineralogiska undersökningar och tekniska testmetoder.

Seminarier ägnas åt att i grupp beskriva, analysera, tolka och presentera ett komplext tema inom geometallurgiskt området.


Examination
Övningar och seminarier är obligatoriska

Examinator
Jan Rosenkranz

Litteratur. Gäller från Höst 2011 Lp 2 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Kompendiematerial från avdelningen för industiell miljö- och processteknik

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Laboration och praktisk övning5.0U G#
0002Seminarier2.5U G#

Kursplanen fastställd
av Eva Gunneriusson 2011-04-19

Reviderad
av Eva Gunneriusson 2011-10-05