KURSPLAN

Geometri 7,5 Högskolepoäng

Geometry
Avancerad nivå, M7011M
Version
Kursplan gäller: Höst 2007 Lp 1 - Vår 2009 Lp 4
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
Kursplanen är fastställd av institutionen för matematik att gälla från H07.

Reviderad
Kursplanen är fastställd av institutionen för matematik att gälla från H07.

Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Matematik
Ämnesgrupp (SCB)
Matematik

Behörighet

Grundläggande behörighet, avancerad nivå

Särskild behörighet

Grundläggande behörighet.
Högskolestudier i matematik, motsvarande 20 p.Mål/Förväntat studieresultat
Kursens mål är att ge kunskaper i geometri- både euklidisk och icke euklidisk - samt förmåga att föra geometriska resonemang.

Kursinnehåll
Kursen behandlar euklidisk geometri, projektiv geometri och differentialgeometri för kurvor och ytor.

Genomförande
Undervisningen består huvudsakligen av seminarier, lektioner och handledning.

Examination
Skriftlig tentamen.

Övrigt
Samläses med M7014M.

Examinator
Thomas Gunnarsson

Övergångsbestämmelser
Kursen M7011M motsvarar kursen MAM237

Litteratur. Gäller från Höst 2007 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Roe, John: Elementary Geometry, Oxford University Press (senaste upplagan)

Kursgivare
Institutionen för teknikvetenskap och matematik

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Tentamen7.5G U 3 4 5