KURSPLAN

Vetenskaplig metod T 7,5 högskolepoäng

Research Methodology
Avancerad nivå, M7012N
Version
Kursplan gäller: Höst 2020 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Institutionen för industriell ekonomi och samhällsvetenskap 2007-02-28

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2020-02-14

Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Industriell marknadsföring
Ämnesgrupp (SCB)
Företagsekonomi

Behörighet

Kursen förutsätter förkunskaper och färdigheter inom ekonomistyrning, marknadsföring, organisation, kvalitetsutveckling och logistik motsvarande målen för kurserna R0001N Ekonomistyrning, R0005N Grundkurs i projekt- och industriell ekonomi/alternativt G0010N Industriell ekonomi med hållbarhetsperspektiv, M0004N Marknadsföring, grundkurs, E0006N Ledning och organisation av affärsverksamhet, K0001N Kvalitetsutveckling, grundkurs, T0002N Logistik 1 och T0008N Operations Management.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Kursens mål är att studenterna ska utveckla förmågan att tillämpa vetenskaplig metod på affärs- och management problem.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
  • förklara och använda centrala begrepp som används vid tillämpning av vetenskaplig metod på affärs- och management problem
  • utveckla en skriftlig ”research proposal” med en problemställning inom affärs- och managementområdet genom att logiskt och relevant hantera såväl teori som metod
  • muntligt presentera och försvara sin utvecklade ”research proposal”
  • analysera och opponera på en skriftlig ”research proposal” med problemställning inom affärs- och management området

Kursinnehåll
Kursens föreläsningar behandlar grundläggande vetenskapsteoretiska begrepp, olika undersökningsmetoder samt forskningsprocessen med planering, genomförande och rapportering av ett vetenskapligt arbete. I kursen ingår att tillämpa vetenskaplig metod på valda problem och att vid seminarier presentera och försvara egna lösningar och att kritiskt granska och opponera på andra studenters tillämpningar.

Genomförande
Föreläsningar/lektioner, seminarier och gruppuppgifter.

Examination
I skriftligt prov examineras förmågorna att:
  • förklara och använda centrala begrepp som används vid tillämpning av vetenskaplig metod på affärs- och management problem

I obligatoriska uppgifter och seminarier examineras förmågorna att:
  • utveckla en skriftlig ”research proposal” med en problemställning inom affärs- och managementområdet genom att logiskt och relevant hantera såväl teori som metod
  • muntligt presentera och försvara sin utvecklade ”research proposal”
  • analysera och opponera på en skriftlig ”research proposal” med problemställning inom affärs- och management området

Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig, eller kontaktat ETS utbildningsadministration eduets@ltu.se, under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med platsgaranti.

Kursen kan på grund av överlappning ej ingå i examen tillsammans med IEF332, IEM336, IEM510, G0002N, G0006N eller annan kurs med liknande innehåll.

Examinator
Ossi Pesämaa

Övergångsbestämmelser
Kursen M7012N motsvarar kursen IEM037

Litteratur. Gäller från Höst 2016 Lp 2 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Matthew David, Carole D. Sutton. Samhällsvetenskaplig metod. ISBN 978-91-44-09995-8.
Ytterligare litteratur kan tillkomma.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle (ETS)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0001Obligatoriska prov och uppgifterG U 3 4 57.50ObligatoriskH07

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.