Utbwebben - defaultbild för kurser swe

Matematik D

30 Högskolepoäng, Fortsättningskurs på avancerad nivå, M7014M
Matematikkursen ger en grund för vidare studier i matematik, ämnen där kunskaper i matematik används och lärarutbildning.
Kursen består av en seminariedel om matematikens historia, en kursdel och en D-uppsatsdel. Kurser: Geometri, Datoralgebra med Maple, Integrationsteori, Partiella differentialekvationer, Distributionsteori och Funktionalanalys. Under 2008/09 planeras undervisning att ske på kurserna: Seminarium i matematikens historia (3hp), Geometri (6hp), Datoralgebra med Maple (6hp) samt handledning för D-uppsats (15hp).

Vill du veta mer om kursen?

I kursplanen beskrivs exempelvis kursens mål och innehåll samt kurslitteratur. Eftersom en kursplan kan förändras visas alltid information om när revidering har skett och för vilken period som kursplanen gäller för. Senast tio veckor innan kursstart skall en aktuell kursplan finnas publicerad.

Vanliga frågor och svar

Vanliga frågor

Q  Hittar du inte svaret på din fråga?

Frågor om kursen

Har du detaljfrågor om kursen som du inte hittar svar på under kurssidorna eller i kursplanen, tveka inte att kontakta oss.

Stefan Ericsson

Stefan Ericsson, Universitetslektor

Organisation: Matematik, Matematiska vetenskaper, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-493330
Rum: E890 - Luleå»