Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Kreativ konceptframtagning 7,5 högskolepoäng

Creative Concept Development
Avancerad nivå, M7016T
Version
Kursplan gäller: Höst 2021 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
U G VG *
Ämne
Produktinnovation
Ämnesgrupp (SCB)
Maskinteknik

Behörighet

Kandidatexamen eller kurser motsvarande 120 hp med ämnesdjup inom teknikvetenskapligt område.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Syftet med kursen är att fördjupa studenternas förståelse för kreativ konceptutveckling i tidiga faser vid teknisk produktutveckling. Studenterna ska efter genomförd kurs ha insikter i metoder för att identifiera användares behov samt förståelse för hur kreativa metoder används för att ta fram samt utvärdera och välja ut koncept på basis av behovsinventeringen. Studenterna ska kunna resonera om och reflektera över val av metoder och dessas tillämpning samt sitt eget och gruppens arbete.

Kursinnehåll
Centralt inom kursen är:

  • Olika perspektiv på kreativ konceptutveckling
  • Metoder för behovsinventering, konceptgenerering och konceptutvärdering.
  • Faktorer som påverkar den kreativa processen
  • Utvärdering av, reflektion över och resonemang om process och metoder.

I kursen blandas teoriföreläsningar med praktiska övningar och diskussionsseminarier.


Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Undervisningen består av schemalagda föreläsningar, gruppövningar, diskussionsseminarier och presentationer. En viktig del av undervisningen är att praktiskt genomföra olika typer av kreativa övningar och metoder för att sedan få feedback och reflektera över genomförandet. I kursen kommer gästföreläsare från industrin att medverka.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Muntliga presentationer och skriftliga rapporter.

Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig, eller kontaktat ETS utbildningsadministration eduets@ltu.se, under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen.Detta gäller även student med platsgaranti.

Lärplattform används för kurskommunikation samt inlämning av individuella uppgifter och grupparbeten.

Examinator
Peter Törlind

Litteratur. Gäller från Vår 2018 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Gray, D., Brown, S. & Macanufo, J. (2010). Gamestorming: a playbook for innovators, rulebreakers, and changemakers. Sebastopol, CA: O'Reilly.
Kompletterande material delas ut i samband med respektive kurstillfälle.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle (ETKS)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001ProvU G VG *2.00ObligatoriskH07
0002GrupparbeteU G VG *2.00ObligatoriskH07
0003Individuella inlämningarU G VG *3.50ObligatoriskH07

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
Kursplanen är fastställd av Institutionen för tillämpad fysik, maskin- och materialteknik 2007-02-28 att gälla från H07.

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle 2021-02-17