M7016T - Kreativ konceptutveckling

Publicerad: 14 februari 2007

Kursens övergripande syfte är en fördjupad förståelse för kreativa metoder för framtagning av koncept.

Kursen ges LP3 (jan-mars).

Ideer
Några av ideerna från Boot Campen

KURSINFORMATION

Kursmål
Kursens övergripande syfte är att fördjupa studenternas förståelse för kreativ konceptutveckling i tidiga faser vid teknisk produktutveckling. Studenterna ska efter genomförd kurs ha insikter i metoder för att identifiera användares behov samt förståelse för hur kreativa metoder används för att ta fram samt utvärdera och välja ut koncept på basis av behovsinventeringen. Studenterna ska kunna resonera om och reflektera över val av metoder och dessas tillämpning samt sitt eget och gruppens arbete.

Kursinnehåll
Centralt inom kursen är:


  • Olika perspektiv på kreativ konceptutveckling
  • Metoder för behovsinventering, konceptgenerering och konceptutvärdering. 
  • Faktorer som påverkar den kreativa processen
  • Utvärdering av, reflektion över och resonemang om process och metoder

I kursen blandas teoriföreläsningar med praktiska övningar och diskussionsseminarier i ett högt tempo.

Litteratur

  • Ulrich, K.T. and Eppinger, S.D.. Product Design and Development (4th Edition). McGraw-Hill: New York, NY.
  • Kelley, T. 2001, The art of innovation: lessons in creativity from IDEO, Americas leading design firm, Currency/Doubleday, New York.
  • von Hippel, E. 2005. Democratizing Innovation. MIT Press: Cambridge, MA (Gratis nerladdning via Creative Commons).

Kursansvarig och ExaminatorPeter Törlind, Peter.Torlind@ltu.se

Övrigt
Fronter används för kurskommunikation samt inlämning av individuella uppgifter och grupparbete.

Relaterade länkar