KURSPLAN

Multimediasystem 7,5 Högskolepoäng

Multimedia Systems
Avancerad nivå, M7017E
Version
Kursplan gäller: Höst 2015 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av huvudansvarig utb.ledare vid SRT, Jonny Johansson 2011-02-04

Reviderad
av Jonny Johansson, HUL SRT 2015-02-16

Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Medieteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Datateknik

Behörighet

Kurser om minst 90 hp på grundnivå varav följande kunskaper/kurser ingår. Programmera både grafiska och icke grafiska objektorienterade applikationer (motsvarande D0010E). Alternativt: Alternativ till godkända kurser kan vara motsvarande kunskap erhållen genom arbete inom IT-branschen.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat

Efter kursen ska studenten:

  1. uppvisa god kunskap om den vetenskapliga grunden för ett distribuerat system av datorer i nätverk för global distribution av olika media för mänsklig kommunikation och konsumtion av realtidsmedia samt omfattande kunskap om implementering av sådana system baserat på både teori dess beprövade erfarenhet,
  2. i omfattande grad kunna genomföra lagarbete och samverka i grupper med olika sammansättning dvs både grupper där gruppmedlemmarna själva bildat gruppen och grupper som läraren beslutat om,
  3. ha förmåga att skapa, analysera och kritiskt utvärdera olika tekniska lösningar i form av konstruktion av multimediasystem samt visa insikt i teknikens möjligheter och begränsningar,
  4. ha förmåga att planera och, med adekvata metoder, genomföra kvalificerade uppgifter inom givna ramar samt visa förmåga att identifiera sitt behov av och inhämta ytterligare kunskap på egen hand.
  5. uppvisa förmåga förstå och tolka samt att muntligt redogöra för vetenskapliga publikationer.


Kursinnehåll

Kursen ger kunskap om multimediala teknikkomponenter, system och tillämpningar med betoning på datorer i nätverk som förmedlare av information. Multimediala tillämpningar och system, tidsberoende media, kodning och kompression, system och programvaruarkitekturer samt multimediala kommunikationssystem.


Genomförande

Undervisningen består av föreläsningar, laborationer och seminarieuppgift. Laborationerna redovisas skriftligt eller muntligt och kan vara försedda med sista inlämningsdag. Under kursen kan det också förekomma hemuppgifter.


Examination

Tentamen, laborationsrapporter samt seminariepresentation. Slutbetyget baseras på prestation i samtliga moment.Övrigt

Kursen hade förut kurskoden M7001E, men bytte kurskod i samband med en större revidering av kursen inför ht 2011. Kursen kan därför inte kombineras med M7001E.


Examinator
Karl Andersson

Litteratur. Gäller från Höst 2015 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Parag Havaldar and Gérard Medioni, Multimedia Systems: Algorithms, Standards, and Industry Practices, Course Technology, Boston, MA, USA. ISBN-13: 978-1-4188-3594-1

Kursgivare
Institutionen för system- och rymdteknik

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Tentamen3.0G U 3 4 5
0003Seminarie1.5G U 3 4 5
0005Laboration3.0G U 3 4 5

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.