Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Mobil applikationsutveckling 7,5 högskolepoäng

Mobile applications
Avancerad nivå, M7019E
Version
Kursplan gäller: Vår 2022 Lp 3 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygsskala
G U 3 4 5
Ämne
Mobila system
Ämnesgrupp (SCB)
Datateknik
Ingår i huvudområde
Datateknik

Behörighet

Kursen förutsätter förkunskaper motsvarande: M0009M diskret matematik, D0037D programmering och D0041D datastrukturer och algoritmer.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat

Kursen ger studenten förmåga att programmera applikationer för en mobil plattform och därigenom få förståelse för möjligheter och begränsningar i den aktuella plattformen och de tillgängliga grafiska elementen.


Kursinnehåll

Kursen ger kunskap om utveckling av mobila applikationer och den miljö i vilken applikationen omges samt en grundläggande introduktion till mobila enheter.  Dessutom behandlas olika typer av tjänster som erbjuds i en mobil plattform (tex. geografiska tjänster som positionering och kartor) samt olika typer av kommunikation med en mobil enhet.


Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.

Undervisningen består av föreläsningar och laborationer. Laborationerna redovisas muntligt och kan vara försedda med sista inlämningsdag. Det finns inga valbara kursmoment. Ej godkända studenter måste göra om ej godkända examinationsmoment vid nästa kurstillfälle.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Fortlöpande examination med seminariet, laborationerna samt miniprojekt som ger ett antal poäng. Betyget i kursen baseras på hur många poäng man samlat på sig.

Examinator
Evgeny Osipov

Litteratur. Gäller från Höst 2012 Lp 1
Java Network Programming, 3ed
Elliotte Rusty Harold, O'Reilly
ISBN10: 0-596-00721-3
ISBN13: 978-0-596-00721-8

Kursgivare
Institutionen för system- och rymdteknik (SRT)

Moduler
KodBenämningBetygsskalaHpTillståndGäller frånTitel
0002SeminariumU G#1.50ObligatoriskH12
0003LaborationU G#3.00ObligatoriskH12
0005MiniprojektG U 3 4 53.00ObligatoriskV22

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Jonny Johansson, HUL SRT 2012-03-14

Reviderad
av Jonny Johansson, HUL SRT 2021-02-17