KURSPLAN

Mobil applikationsutveckling 7,5 Högskolepoäng

Mobile applications
Avancerad nivå, M7019E
Version
Kursplan gäller: Vår 2017 Lp 3 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Jonny Johansson, HUL SRT 2012-03-14

Reviderad
av Jonny Johansson, HUL SRT 2016-06-15

Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Mobila system
Ämnesgrupp (SCB)
Datateknik

Behörighet

Kursen förutsätter förkunskaper motsvarande: M0009M diskret matematik, D0037D programmering och D0041D datastrukturer och algoritmer.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat

Kursen ger studenten förmåga att programmera applikationer för en mobil plattform och därigenom få förståelse för möjligheter och begränsningar i den aktuella plattformen och de tillgängliga grafiska elementen.


Kursinnehåll

Kursen ger kunskap om utveckling av mobila applikationer och den miljö i vilken applikationen omges samt en grundläggande introduktion till mobila enheter. Dessutom behandlas olika typer av tjänster som erbjuds i en mobil plattform (tex. geografiska tjänster som positionering och kartor) samt olika typer av kommunikation med en mobil enhet.


Genomförande
Undervisningen består av föreläsningar, laborationer och teoriuppgifter. Laborationerna redovisas skriftligt eller muntligt och kan vara försedda med sista inlämningsdag. Under kursen kan det också förekomma hemuppgifter.

Examination
Skriftlig tentamen, redovisning av teoriuppgift och obligatoriska laborationsuppgifter.

Examinator
Evgeny Osipov

Litteratur. Gäller från Höst 2012 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Java Network Programming, 3ed
Elliotte Rusty Harold, O'Reilly
ISBN10: 0-596-00721-3
ISBN13: 978-0-596-00721-8

Kursgivare
Institutionen för system- och rymdteknik

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0002Seminarium1.5U G#
0003Laboration3.0U G#
0004Hemtentamen3.0G U 3 4 5

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.