KURSPLAN

Särskilda studier i Distribuerade System 3 Högskolepoäng

Special Studies in Pervasive and Mobile Computing
Avancerad nivå, M7020E
Version
Kursplan gäller: Vår 2015 Lp 4 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Jonny Johansson, HUL SRT 2014-02-14

Reviderad
av Jonny Johansson, HUL SRT 2015-01-19

Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1F
Betygskala
U G#
Ämne
Mobila system
Ämnesgrupp (SCB)
Datateknik

Behörighet

Kandidatexamen eller motsvarande inom ämnesområdet samt kunskaper i trådlösa nätverk och nätverksprogrammering (motsvarar kurserna D7001D och D7030E).


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Studenten skall självständigt och i grupp kunna planera, analysera, specificera, skapa en design, systemera, testa och utvärdera systemlösningar. Vidare ska arbetet kunna dokumenteras och muntligen presenteras.

Kursinnehåll
Kursen innehåller ett projektarbete i grupp där uppgiften bygger på ett aktuellt och intressant problem inom området distribuerade datorsystem för hållbar utveckling. Studenterna introduceras i Agil utveckling och ska använda kunskaper som de har fått i tidigare kurser och söka och läsa in litteratur för att lösa uppgiften.

Genomförande
Undervisningen består av föreläsningar och projektarbete. Framsteg i projektet redovisas skriftligt och muntligt vid regelbundna presentationer.

Examination
Skriftlig och muntlig presentation av projektarbete samt demonstration av system.

Examinator
Karl Andersson

Litteratur. Gäller från Vår 2015 Lp 4 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Litteratur meddelas senare.

Kursgivare
Institutionen för system- och rymdteknik

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Projektarbete3.0U G#

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.