Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Särskilda studier i Distribuerade System 3 högskolepoäng

Special Studies in Pervasive and Mobile Computing
Avancerad nivå, M7020E
Version
Kursplan gäller: Höst 2022 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1F
Betygsskala
U G#
Ämne
Mobila system
Ämnesgrupp (SCB)
Datateknik
Ingår i huvudområde
Datateknik

Behörighet

Kandidatexamen eller motsvarande inom ämnesområdet samt kunskaper i trådlösa nätverk och nätverksprogrammering (motsvarar kurserna D7001D Nätverksprogrammering och distribuerade applikationer och D7030E Avancerade trådlösa nätverk). Goda kunskaper i engelska, motsvarande Engelska 6.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Efter godkänd kurs ska studenten kunna visa:
  • en förmåga att självständigt och i grupp kunna planera, analysera, specificera, skapa en design och implementera ett distribuerat system
  • en förmåga att testa och utvärdera systemlösningar
  • en förmåga att dokumentera och muntligen presentera resultaten

Kursinnehåll
Kursen innehåller ett projektarbete i grupp där uppgiften bygger på ett aktuellt och intressant problem inom området distribuerade datorsystem för hållbar utveckling. Studenterna introduceras i Agil utveckling och ska använda kunskaper som de har fått i tidigare kurser och söka och läsa in litteratur för att lösa uppgiften.

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Undervisningen består av föreläsningar och projektarbete. Framsteg i projektet redovisas skriftligt och muntligt vid regelbundna presentationer.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Skriftlig och muntlig presentation av projektarbete samt demonstration av system.

Examinator
Karl Andersson

Litteratur. Gäller från Höst 2022 Lp 1
Ingen obligatorisk litteratur.

Kursgivare
Institutionen för system- och rymdteknik (SRT)

Moduler
KodBenämningBetygsskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001ProjektarbeteU G#3.00ObligatoriskH14

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Jonny Johansson, HUL SRT 2014-02-14

Reviderad
av Jonny Johansson, HUL SRT 2022-02-11