Utbwebben - defaultbild för kurser swe

Analysens grunder

7,5 Högskolepoäng, Fortsättningskurs på avancerad nivå, M7020M
The aim of this course is to give a good understanding of some basic concepts in mathematical analysis. In the course will appear several concepts from real analysis like the rational and real numbers, the countable and uncountable sets are introduced. Also basic topological concepts such as open, closed, bounded and compact sets are introduced. Numerical sequences, series and properties of continuous and differentiable functions are thorougly discussed. Riemann integral is introduced and its properties are studied. Sequences and series of functions are studied in connection with continuity, integration and differentiation.

Vill du veta mer om kursen?

I kursplanen beskrivs exempelvis kursens mål och innehåll samt kurslitteratur. Eftersom en kursplan kan förändras visas alltid information om när revidering har skett och för vilken period som kursplanen gäller för. Senast tio veckor innan kursstart skall en aktuell kursplan finnas publicerad.

Vanliga frågor och svar

Vanliga frågor

Q  Hittar du inte svaret på din fråga?

Frågor om kursen

Har du detaljfrågor om kursen som du inte hittar svar på under kurssidorna eller i kursplanen, tveka inte att kontakta oss.

Lech Maligranda

Lech Maligranda,

Organisation: Matematiska vetenskaper, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-491318
Rum: E887 - Luleå»