KURSPLAN

Analysens grunder 7,5 Högskolepoäng

Principles of Mathematical Analysis
Avancerad nivå, M7020M
Version
Kursplan gäller: Höst 2012 Lp 1 - Vår 2013 Lp 4
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av DLBM 2009-11-26

Reviderad
av Inst. TVM Mats Näsström 2012-03-14

Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Matematik
Ämnesgrupp (SCB)
Matematik

Behörighet

Grundläggande behörighet, avancerad nivå

Särskild behörighet


Mål/Förväntat studieresultat
Syftet med denna kurs är att ge en god förståelse
av vissa grundläggande begrepp inom matematisk analys.


Kursinnehåll
Rationella och reella tal så väl som uppräkneliga och icke uppräkneliga
mängder införes. Grundläggande topologiska begrepp som öppna, slutna,
begränsade och kompakta mängder införs. Numeriska följder, serier och
egenskaper för kontinuerliga och deriverbara funktioner diskuteras är grundligt.
Riemannintegralen införs och dess egenskaper studeras. Följeder och serier
av funktioner studeras i samband med kontinuitet, integration och differentiering.


Genomförande
Föredrag

Examination
Tentamen består av ett skriftligt prov vid slutet av kursen.

Övrigt
Kurskod M7020M motsvarar gammal kurskod MAM215 och kan ej kombineras i examen.

Examinator
Lech Maligranda

Litteratur. Gäller från Höst 2012 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Litteraturen består av de sju första kapitlen från: W.R. Parzynski and P.W. Zipse: Introduction to Mathematical Analysis, McGraw Hill 1987.

Kursgivare
Institutionen för teknikvetenskap och matematik

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Tentamen7.5G U 3 4 5