KURSPLAN

Seminarium 1,5 Högskolepoäng

Seminar
Avancerad nivå, M7021E
Version
Kursplan gäller: Vår 2015 Lp 4 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Jonny Johansson, HUL SRT 2014-02-14

Reviderad
av Jonny Johansson, HUL SRT 2015-01-19

Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1F
Betygskala
U G#
Ämne
Mobila system
Ämnesgrupp (SCB)
Datateknik

Behörighet

Kandidatexamen eller motsvarande inom ämnesområdet samt kunskaper i trådlösa nätverk och nätverksprogrammering (motsvarar kurserna D7001D och D7030E).


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Kursens mål är att ge studenten kännedom om området resurseffektiva distribuerade datorsystem med inriktning mot hållbar utveckling.

Kursinnehåll
Kursen behandlar aktuell forskning och utveckling inom distribuerade datorsystem med inriktning mot hållbar utveckling.

Genomförande
Undervisningen bedrivs i form av seminarier och artikelstudier. Praktiska inslag kan förekomma.
Uppgifter redovisas skriftligt eller muntligt och kan vara försedda med sista inlämningsdag.

Examination
Skriftlig rapport eller muntlig redovisning.

Examinator
Karl Andersson

Litteratur. Gäller från Vår 2015 Lp 4 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Ingen kurslitteratur.

Kursgivare
Institutionen för system- och rymdteknik

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Seminarium1.5U G#

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.