Utbwebben - defaultbild för kurser swe

Teori, processer och metoder för teknisk produktutveckling

7,5 Högskolepoäng, Fortsättningskurs på avancerad nivå, M7023T
Kursen är nedlagd. Sista termin: Våren 2017