KURSPLAN

Teori, processer och metoder för teknisk produktutveckling 7,5 Högskolepoäng

Theory, processes and methods for product development
Avancerad nivå, M7023T
Version
Kursplan gäller: Vår 2016 Lp 3 - Vår 2017 Lp 4
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Inst. TVM Mats Näsström 2012-03-14

Reviderad
av HUL Mats Näsström 2015-11-06

Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Datorstödd maskinkonstruktion
Ämnesgrupp (SCB)
Maskinteknik

Behörighet

Ämnesdjup inom teknikvetenskapligt område. Kunskaper i maskinkonstruktion, produktionsteknik och datorhjälpmedel för produktutveckling motsvarande innehållet i M0010T-Datorstödd konstruktion.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Efter fullgjord kurs skall studenten kunna applicera, analysera och reflektera angående teori, processer och metoder för teknisk produktutveckling.

Efter fullgjord kurs skall studenten ha fått insikt i och förmåga att reflektera över olika projektdiscipliners krav och behov inom teknisk produktutveckling. Vidare kommer studenten att få insikt i, samt tillämpa vetenskaplig rapportskrivning.

Efter fullgjord kurs skall studenten kunna relatera till affärsmodeller, utvecklingsprocesser, produktion/tillverkning och produktlivscykler samt kunna delta i vidareutvecklingen av dessa.

Kursinnehåll

- Produkter och Produktutvecklingsprocesser i relation till produktlivscykeln (3,5 hp)

Projektledning, organisation och projektuppföljning samt projektrisker

Krav under produktlivscykeln

Behov- och kravanalys, idégenerering, modellering & simulering, konceptgenerering & konceptval, även med koppling till produktion & tillverkning.

Detaljkonstruktion och prototyputveckling.

- Produktion & tillverkning (2 hp)

Produktutveckling i relation till produktionsplanering och produktionskapacitet

- Företagens affärsmodeller och koppling till produktutveckling (2 hp)

Kombinationer av produkter och tjänster

Betalningsalternativ

IPR och affärsrisker


Genomförande
Föreläsningar, lektioner, projektarbete.

Examination
Godkända projektarbeten med muntliga redovisningar och skriftliga rapporter.

Övrigt
Kursen kan inte ingå i en examen tillsammans med M7015T.

Examinator
Magnus Karlberg

Litteratur. Gäller från Höst 2012 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Product Design and Development, Karl T. Ulrich & Steven D. EppingerKompletterande material utdelas efter behov per projektarbete.

Kursgivare
Institutionen för teknikvetenskap och matematik

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Projektarbete7.5G U 3 4 5