KURSPLAN

Projekt i distribuerade molnsystem 15 Högskolepoäng

Project in distributed cloud systems
Avancerad nivå, M7025E
Version
Kursplan gäller: Vår 2017 Lp 3 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Jonny Johansson, HUL SRT 2016-02-15

Reviderad
av Jonny Johansson, HUL SRT 2016-02-15

Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1F
Betygskala
U G#
Ämne
Mobila system
Ämnesgrupp (SCB)
Datateknik

Behörighet

Kunskaper motsvarande M7024E Molntjänster


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Studenten skall självständigt och i grupp kunna planera, analysera, specificera, skapa en design, systemera, testa och utvärdera distribuerade molnsystem. Vidare ska arbetet kunna dokumenteras och muntligen presenteras.

Kursinnehåll
Kursen innehåller ett projektarbete i grupp där uppgiften bygger på ett aktuellt och intressant problem inom distribuerade molnsystem. Studenterna ska använda kunskaper som de har fått i tidigare kurser och söka och läsa in litteratur för att lösa uppgiften.

Kursinnehåll specificeras, av examinatorn, i en detaljerad kursbeskrivning vid det aktuella kurstillfället.

Genomförande
Kursens genomförande specificeras, av examinatorn, i en detaljerad kursbeskrivning vid det aktuella kurstillfället och kan innehålla föreläsningar/lektioner, projektarbete, seminarier, självstudier, obligatorisk muntlig presentation och skriftlig rapport.

Examination
Kursens examinationsform specificeras, av examinatorn, i en detaljerad kursbeskrivning vid det aktuella kurstillfället.

Examinator
Christer Åhlund

Litteratur. Gäller från Vår 2017 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Projektkurserna på avancerad nivå på institutionen för system- och rymdteknik är forskningsnära, problembaserade kurser där litteraturen ej kan fastställas på förhand. Kontakta examinatorn för mer information.

Kursgivare
Institutionen för system- och rymdteknik

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Projektuppgift15.0U G#