Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Projekt i distribuerade molnsystem 2 15 Högskolepoäng

Project in distributed cloud systems 2
Avancerad nivå, M7026E
Version
Kursplan gäller: Höst 2017 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1F
Betygskala
U G#
Ämne
Mobila system
Ämnesgrupp (SCB)
Datateknik

Behörighet

Kunskaper motsvarande M7024E Molntjänster och D7024E Mobila och distribuerade datorsystem.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Studenten skall självständigt och i grupp kunna planera, analysera, specificera, skapa en design, systemera, testa och utvärdera distribuerade molnsystem. Vidare ska arbetet kunna dokumenteras och muntligen presenteras.

Kursinnehåll
Kursen innehåller ett projektarbete i grupp där uppgiften bygger på ett aktuellt och intressant problem inom distribuerade molnsystem. Studenterna ska använda kunskaper som de har fått i tidigare kurser och söka och läsa in litteratur för att lösa uppgiften.

Kursinnehåll specificeras, av examinatorn, i en detaljerad kursbeskrivning vid det aktuella kurstillfället.

Genomförande
Kursens genomförande specificeras, av examinatorn, i en detaljerad kursbeskrivning vid det aktuella kurstillfället och kan innehålla föreläsningar/lektioner, projektarbete, seminarier, självstudier, obligatorisk muntlig presentation och skriftlig rapport.

Examination
Kursens examinationsform specificeras, av examinatorn, i en detaljerad kursbeskrivning vid det aktuella kurstillfället.

Examinator
Christer Åhlund

Litteratur. Gäller från Höst 2017 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Projektkurserna på avancerad nivå på institutionen för system- och rymdteknik är forskningsnära, problembaserade kurser där litteraturen ej kan fastställas på förhand. Kontakta examinatorn för mer information.

Kursgivare
Institutionen för system- och rymdteknik

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Projektuppgift15.0U G#

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Jonny Johansson, HUL SRT 2017-02-15

Reviderad
av Jonny Johansson, HUL SRT 2017-02-15