Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Projektkurs Maskinteknik I 15 Högskolepoäng

Project course Mechanical Engineering I
Avancerad nivå, M7026T
Version
Kursplan gäller: Vår 2015 Lp 3 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Mats Näsström 2014-06-10

Reviderad
av Mats Näsström 2014-06-10

Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Maskinteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Maskinteknik

Behörighet

Studenten förbereder ansökan genom att ta kontakt med tilltänkt examinator samt därefter, i dialog med examinator, formulera ett projektförslag inom området maskinteknik. Studenten skall ha läst kurser inom området maskinteknik till den omfattning att studenten av examinator bedöms inneha förkunskaper godtagbara för formulerat projekt.


Urval

Högskolepoäng 20-285 hpMål/Förväntat studieresultat
Studenten skall erhålla fördjupade kunskaper inom ett område som inte täcks av ordinarie kurser och lära sig arbeta självständigt i en forskningsnära miljö.

Kursinnehåll
Kursens innehåll specificeras, av examinatorn, i en detaljerad kursbeskrivning vid det aktuella kurstillfället. Kursen ges ofta i anslutning till forskningsprojekt på någon avdelning vid Institutionen för teknikvetenskap och matematik.

Genomförande
Kursens genomförande specificeras, av examinatorn, i en detaljerad kursbeskrivning vid det aktuella kurstillfället. Kursen är på avancerad nivå och studenterna förväntas ta ett större ansvar för det egna lärandet jämfört med kurser på grundnivå.

Examination
Kursens examinationsform specificeras, av examinatorn, i en detaljerad kursbeskrivning vid det aktuella kurstillfället och kan innefatta skriftliga rapporter, muntliga/skriftliga presentationer, skriftliga/muntliga tentamen och seminarier.

Övrigt
Av examinator och huvudutbildningsledare godkänd ansökan görs direkt till berörd institution på därav avsedd blankett.

Examinator
_

Litteratur. Gäller från Vår 2015 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Litteraturen är projektberoende och tas fram i samråd med examinator.

Kursgivare
Institutionen för teknikvetenskap och matematik

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Projektarbete15.0G U 3 4 5