Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Strategisk varumärkesutveckling: ett globalt perspektiv 7,5 högskolepoäng

Strategic Brand Management: Global Perspective
Avancerad nivå, M7030N
Version
Kursplan gäller: Höst 2020 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
U G VG *
Ämne
Företagsekonomi
Ämnesgrupp (SCB)
Företagsekonomi
Ingår i huvudområde
Företagsekonomi

Behörighet

Förmågan att tillämpa och integrera företagsekonomiska ämnets olika områden motsvarande målen enligt integrationskursen (O0008N Integrationskurs Företagsekonomi) samt förmågor motsvarande målen för kurserna M0033N Business-to-Business Marketing och M0014N Internationell marknadsföring eller annan fördjupningskurs inom det företagsekonomiska området enligt överenskommelse med examinator.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

1.    beskriva och förklara viktiga begrepp inom varumärkesteori
2.    tillgodogöra sig vetenskaplig litteratur inom området och bedöma dess relevans för eget arbete
3.    förklara hur varumärken skapar värde för företag
4.    skriftligt och muntligt redogöra för och diskutera information, analys och slutsatser relaterade till globala varumärkesstrategier

Kursinnehåll
Kursen behandlar teorier och begrepp inom varumärkesområdet samt strategier för hur företag kan utveckla och hantera globala varumärken. I kursen ingår analys och tillämpning av varumärkeslitteratur samt praktiska övningar inom varumärkesstrategi som syftar till att skapa en bred teoretisk samt praktisk förståelse för ämnet.

Genomförande
Föreläsningar, seminarier, gruppuppgifter, praktikfall och/eller projektarbeten. Kursen ges på engelska.

Examination
I obligatoriska individuella uppgifter examineras kursmålen 1-2

I obligatoriska gruppuppgifter examineras kursmålen 1-4

En förutsättning för godkänt resultat är närvaro på obligatoriska närvarotillfällen. Resultat från samtliga provmoment sammanvägs till slutbetyg på kursen (U/G/VG).

Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig eller kontaktat ETS utbildningsadministration eduets@ltu.se under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med platsgaranti.

Examinator
Tim Foster

Litteratur. Gäller från Höst 2020 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Aaker, D. (senaste upplagan). Building Strong Brands, Simon & Schuster.
Ytterligare litteratur kan tillkomma.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle (ETS)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0002Individuella uppgifterU G#3.50ObligatoriskH20
0003GruppuppgifterU G#4.00ObligatoriskH20

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Huvudutbildningsledare Bo Jonsson Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2011-02-07

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2020-02-14