Hoppa till innehållet
Kurser på Luleå tekniska universitet

Numeriska beräkningsmetoder med tillämpningar inom Tribologi

7,5 Högskolepoäng, Fortsättningskurs på avancerad nivå, M7033T
Intresserad av att lära dig mer om beräkningsteknik med tillämpningar inom tribologi? I här kursen lär du dig att lösa kopplade hållfasthets- och strömningsproblem med beräkningsmetoder som bygger på optimering, lösning av integralekvationer och PDE.

Det räcker inte längre med att en beräkningsingenjör kan modellera och simulera klassiska hållfasthets- och strömningsproblem för en hållbar utveckling och cirkulär ekonomi. Krav på ökad livslängd, energieffektivitet, återanvändning, återtillverkning, innebär att även de tribologiska aspekterna måste inkluderas. För att adressera dessa samhällsutmatningar erbjuder vi en fristående kurs på 7.5 HP som ges i 50% studietakt.

En del av kursen handlar om kontaktmekanik som innefattar faltningar med tillämpningar även inom mönsterigenkänning, språkteknologi, signalanalys och i samtliga ingenjörsdiscipliner. Maskininlärning tillämpad inom nötningssimulering är ett annat inslag. Modellering av flöden i tunna spalter med partiella differentialekvationer ingår också. Sammantaget gör detta kursen både mångvetenskaplig och specifik på samma gång.

Kursen ligger nära forskningsområdet, dess utformningen tar stöd i CDIO och genom samarbeten i blandade grupperingar sker lärandet interpersonellt. Examinationen av kursens delprojekt, där teori omsätts till praktik genom utveckling av olika typer av beräkningsmodeller, sker kontinuerligt genom Peer-2-Peer granskning av de skriftliga rapporterna och de utvecklade beräkningsprogrammen. För att säkerställa lärandet på individuell nivå avslutas kursen med munta.

Anmälan

Vill du veta mer om kursen?

I kursplanen beskrivs exempelvis kursens mål och innehåll samt kurslitteratur. Eftersom en kursplan kan förändras visas alltid information om när revidering har skett och för vilken period som kursplanen gäller för. Senast tio veckor innan kursstart skall en aktuell kursplan finnas publicerad.

Vanliga frågor om studier

Här hittar du vanliga frågor om hur det är att studera vid Luleå tekniska universitet.

Q  Hittar du inte svaret på din fråga?

Frågor om kursen

Har du detaljfrågor om kursen som du inte hittar svar på under kurssidorna eller i kursplanen, tveka inte att kontakta oss.

Andreas Almqvist

Andreas Almqvist, Professor

Organisation: Maskinelement, Maskinelement, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-492407