KURSPLAN

Strategier för global marknadsföring 7,5 Högskolepoäng

Global Marketing Strategy
Avancerad nivå, M7034N
Version
Kursplan gäller: Höst 2017 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Huvudutbildningsledare Bo Jonsson, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2012-03-14

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2017-06-16

Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
U G VG
Ämne
Företagsekonomi
Ämnesgrupp (SCB)
Företagsekonomi

Behörighet

Akademisk examen om minst 180 högskolepoäng, varav minst 60 inom företagsekonomi eller motsvarande. Företagsekonomi kan motsvaras av kvalificerad yrkeserfarenhet, minst 4 år, på ledningsnivå inkluderande ekonomiskt ansvar (ska styrkas med intyg). Sökande ska ha goda kunskaper i engelska.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
 • identifiera och beskriva utmaningar som möter företag som en följd av globaliseringen
 • identifiera, beskriva och förklara hur den globala marknadsföringsmiljön påverkar marknadsföringsstrategier
 • identifiera, beskriva och förklara hur olika konkurrensmedel kan användas för att bättre planera, organisera och kontrollera företagets marknadsföringsaktiviteter
 • identifiera och utveckla globala strategier i multinationella företag
 • identifiera och utveckla etableringsstrategier på internationella marknader

Kursinnehåll
Att utveckla globala marknadsföringsstrategier är komplext när företaget siktar på en utländsk marknad. Än mer komplext blir det när företaget startar verksamhet i flera länder. Kursen ger ett analytiskt, strategiinriktat ramverk för internationalisering, val av utländska marknader och inträdesstrategier, samt utveckling och genomförande av globala marknadsföringsprogram. Studenterna lär sig att analysera, välja och utvärdera lämpliga konceptuella ramverk för att närma sig de viktigaste ledningsbesluten i samband med den globala marknadsföringsprocessen, och som ett resultat av detta förstå hur företaget kan uppnå global konkurrenskraft genom utveckling och genomförande av marknadsresponsiva program.

Genomförande
Föreläsningar/lektioner, seminarier, gruppuppgifter, praktikfall och/eller projektarbeten. Kursen ges på engelska.

Examination
Studenterna ska i ett skriftligt prov visa att de kan:
 • identifiera och beskriva utmaningar som möter företag som en följd av globaliseringen
 • identifiera, beskriva och förklara hur den globala marknadsföringsmiljön påverkar marknadsföringsstrategier
 • identifiera, beskriva och förklara hur olika konkurrensmedel kan användas för att bättre planera, organisera och kontrollera företagets marknadsföringsaktiviteter
 • identifiera och utveckla globala strategier i multinationella företag
 • identifiera och utveckla etableringsstrategier på internationella marknader

Studenterna ska i obligatoriska uppgifter visa att de kan:
 • identifiera och beskriva utmaningar som möter företag som en följd av globaliseringen
 • identifiera, beskriva och förklara hur den globala marknadsföringsmiljön påverkar marknadsföringsstrategier
 • identifiera, beskriva och förklara hur olika konkurrensmedel kan användas för att bättre planera, organisera och kontrollera företagets marknadsföringsaktiviteter
 • identifiera och utveckla globala strategier i multinationella företag
 • identifiera och utveckla etableringsstrategier på internationella marknader

En förutsättning för godkänt resultat är närvaro på obligatoriska närvarotillfällen.

Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig, eller kontaktat ETS utbildningsadministration eduets@ltu.se, under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med platsgaranti.

Examinator
Maria Ek-Styvén

Litteratur. Gäller från Höst 2017 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Hollensen, Svend (2016). Global Marketing, (7th edition.), Pearson. ISBN: 9781292100111
Ytterligare litteratur tillhandahålls av läraren under kursens gång.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Obligatoriska prov och uppgifter7.5U G VG

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.