Utbwebben - defaultbild för kurser swe

Interprofessionella aspekter på diagnostik och behandling av astma, allergi och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL)

15 Högskolepoäng, Fortsättningskurs på avancerad nivå, M7084H
I Sverige finns nationella riktlinjer och behandlingsrekommendationer som lyfter vikten av interprofessionell samverkan och icke-farmakologisk behandling i vården av personer med astma, allergi och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL).

Målet med kursen är att studenten ska ha förvärvat kunskaper och färdigheter inom omvårdnad och rehabilitering, samt diagnostik, behandling och uppföljning av personer med astma, allergi och KOL. Studenterna ska även ha vidareutvecklat sin förmåga att arbeta utifrån evidensbaserad vård. Kursen har ett interprofessionellt förhållningssätt och är indelad i två delmoment: Förekomst och diagnostik samt icke-farmakologisk och farmakologisk behandling. Kursaktiviteterna grundar sig på ett aktivt kunskapssökande av studenten. Som stöd i lärandeprocessen anordnas webbaserade föreläsningar samt seminarier. Deltagande i seminarier är obligatoriska. 

Det finns rekommendationer som beskriver att personal som arbetar på astma-, allergi- och KOL-mottagningar bör ha utbildning på avancerad nivå. Sjuksköterskor bör ha minst 15 hp och fysioterapeuter minst 7.5 hp. 

 

Anmälan

Vill du veta mer om kursen?

I kursplanen beskrivs exempelvis kursens mål och innehåll samt kurslitteratur. Eftersom en kursplan kan förändras visas alltid information om när revidering har skett och för vilken period som kursplanen gäller för. Senast tio veckor innan kursstart skall en aktuell kursplan finnas publicerad.

Vanliga frågor

Q  Hittar du inte svaret på din fråga?

Frågor om kursen

Har du detaljfrågor om kursen som du inte hittar svar på under kurssidorna eller i kursplanen, tveka inte att kontakta oss.

Johanna Sundbaum

Johanna Sundbaum, Universitetsadjunkt, Ämnesansvarig grundutbildningsämnet Medicinsk vetenskap

Organisation: LTUMVO, Hälsa Medicin och Rehabilitering, Institutionen för hälsovetenskap
Telefon: 0920-493836
Rum: R325 - Luleå»