Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Teknologi I för basår 7,5 förutbildningspoäng

Basic Technology I
Förberedande nivå, MX001T
Version
Kursplan gäller: Höst 2020 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd

Reviderad
av Huvudansvarig utbildningsledare Niklas Lehto 2020-08-12

Betygskala
U G#
Ämne
Maskinteknik
Ämne (SCB)
Maskinteknik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Matematik 2a/2b/2c (områdesbeörighet A5). Eller: Matematik B (områdesbehörighet 5)


UrvalMål/Förväntat studieresultat
Studenten ska kunna göra enklare hållfasthetsberäkningar och provningar avseende normal-, skjuv-, böj- och tryckspänningar inkl knäckning och sammansatta spänningar, Indelat i 3 kategorier.

1.    Kunskap och förståelse
Förståelse av grundbegrepp i kursen, och förståelse för enklare hållfasthetsberäkningar
Ha kunskap om de olika enkla belastningsmodellerna och ha vetskap grundliga regler i konstruktion 
Förstå konstruktions begränsningar
Förstå begrepp som kommer under kursens gång, verifiera enkla ekvationer med hjälp av problemlösning

2.    Färdighet och förmåga
Kunna bedöma möjligheter och begränsningar för enkla belastningsmodeller och hållfasthetsberäkningar
Kunna använda enkla ekvationer och enkla beräkningsmodeller att lösa problem

3.    Värderingsförmåga och förhållningsätt
Att Kunna förhålla sig till tillämpad mekanik och hållfasthetslära. Att kunna tillämpa enkla beräkningsmodeller i olika tillämpningar.

Kursinnehåll
Problemlösning. Tillämpad Mekanik
Hållfasthetslära: Dragning, tryck, skjuvning, böjning, vridning, knäckning, sammansatta spänningar.
Konstruktionselement och standard.
Teknisk beskrivning samt rapportering

Genomförande
Lektioner med teorigenomgångar och räkneövningar i grupp och individuellt. Laborationerna utförs som grupparbete.

Examination
Kontinuerlig examination. Studenterna löser enskilt enligt planering obligatoriska inlämningsuppgifter, som granskas och när uppfyllda mål har uppnåtts godkännes studenten. Godkända duggor och laborationer krävs också för godkänt slutbetyg. Betyg ges efter avslutad kurs. Inlämningsuppgifter ska laddas upp via Fronter och under bestämda deadline och maximum 3 retur på varje uppgift.

Övrigt
Kan inte ingå i examen tillsammans med M0023T Teknologi I för basår.

Examinator
Nazanin Emami

Litteratur. Gäller från Höst 2020 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Sture Lönnelid, Rune Norberg: Grudläggande hållfasthetslära, ISBN 91-7582-168-0 (Stiftelsen Kompendieutgivning) https://www.kompendieutgivningen.se/kompendier-608586

Sture Lönnelid, Rune Norberg: Formelsamling, ISBN 91-7582-098-6 (Stiftelsen Kompendieutgivning) https://www.kompendieutgivningen.se/kompendier-608586

Kopierat material

Kursgivare
Institutionen för teknikvetenskap och matematik (TVM)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0001Inlämningsuppgifter och duggorU G#6.00ObligatoriskH19
0002LaborationU G#1.50ObligatoriskH19

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.