Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Teknologi I för basår 7,5 förutbildningspoäng

Basic Technology I
Förberedande nivå, MX001T
Version
Kursplan gäller: Höst 2021 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Betygskala
U G#
Ämne
Maskinteknik
Ämne (SCB)
Maskinteknik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Matematik 2a/2b/2c (områdesbeörighet A5). Eller: Matematik B (områdesbehörighet 5)


UrvalMål/Förväntat studieresultat
Studenten ska kunna göra enklare hållfasthetsberäkningar och provningar avseende normal-, skjuv-, böj- och tryckspänningar inkl knäckning och sammansatta spänningar, Indelat i 3 kategorier.

1.    Kunskap och förståelse
 • Förståelse av grundbegrepp i kursen, och förståelse för enklare hållfasthetsberäkningar
 • Ha kunskap om de olika enkla belastningsmodellerna och ha vetskap om och insikt i grundliga regler i konstruktion och tillämpad mekanik
 • Förstå konstruktions begränsningar
 • Förstå begrepp som kommer under kursens gång, verifiera enkla ekvationer med hjälp av problemlösning

2.    Färdighet och förmåga
 • Kunna bedöma möjligheter och begränsningar för enkla belastningsmodeller och hållfasthetsberäkningar
 • Kunna använda enkla ekvationer och enkla beräkningsmodeller att lösa problem
 • Ha insikt i förutsättningar för jämställdhet i yrkeslivet

3.    Värderingsförmåga och förhållningsätt
 • Att Kunna förhålla sig till tillämpad mekanik och hållfasthetslära.
 • Att kunna tillämpa enkla beräkningsmodeller i olika tillämpningar.
 • Att sätta ingenjörsyrkesroll i ett samhälles och kulturperspektiv
 • kunna beskriva fakta om jämställdhet i samhället och reflektera över jämställdhet inom teknik och ingenjörsvetenskap

Kursinnehåll
Problemlösning. Tillämpad Mekanik
Hållfasthetslära: Dragning, tryck, skjuvning, böjning, vridning, knäckning, sammansatta spänningar.
Konstruktionselement och standard.
Teknisk beskrivning samt rapportering
Videonspelningar och quiz inom jämställdhet

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Lektioner med teorigenomgångar och räkneövningar i grupp och individuellt. Laborationerna utförs som grupparbete (digitalt eller i klassrum).

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Kontinuerlig examination. Studenterna löser enskilt obligatoriska inlämningsuppgifter enligt planering, som granskas och när uppfyllda mål har uppnåtts godkänns studenten. Samt Godkända duggor och laborationer krävs för att få godkänt slutbetyg. Betyg ges efter avslutad kurs. Inlämningsuppgifter ska laddas upp via lärplattformen och under bestämda deadline och maximum 3 retur på varje uppgift.

Övrigt
Kan inte ingå i examen tillsammans med M0023T Teknologi I för basår.

Examinator
Nazanin Emami

Litteratur. Gäller från Höst 2020 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Sture Lönnelid, Rune Norberg: Grudläggande hållfasthetslära, ISBN 91-7582-168-0 (Stiftelsen Kompendieutgivning) https://www.kompendieutgivningen.se/kompendier-608586

Sture Lönnelid, Rune Norberg: Formelsamling, ISBN 91-7582-098-6 (Stiftelsen Kompendieutgivning) https://www.kompendieutgivningen.se/kompendier-608586

Kopierat material

Kursgivare
Institutionen för teknikvetenskap och matematik (TVM)

Moduler
KodBenämningBetygskalaFupTillståndGäller frånTitel
0001Inlämningsuppgifter och duggorU G#6.00ObligatoriskH19
0002LaborationU G#1.50ObligatoriskH19

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Huvudansvarig utbildningsledare Niklas Lehto 2021-02-17

Reviderad