Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Matematik G5 7,5 förutbildningspoäng

Mathematics G5
Förberedande nivå, MX008M
Version
Kursplan gäller: Höst 2020 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Betygskala
U G#
Ämne
Matematik
Ämne (SCB)
Matematik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt samt Matematik 4, alternativt Matematik E


UrvalMål/Förväntat studieresultat
Efter genomgången kurs förväntas studenten:
  • ha en solid introduktion till fortsatta studier av högskolematematik
  • ha kunskap om elementära funktioner och grundläggande matematisk logik
  • kunna bevisa, formulera och använda binomialsatsen samt genomföra induktionsbevis.
  • kunna använda centrala begrepp och metoder inom differentialkalkyl i en variabel på  bevis av olikheter, gränsvärdesberäkningar, analys av funktioner och uttryck, inverser, approximationer av funktioner mm.
  • kunna bevisa centrala satser inom området differentialkalkyl i en variabel.
  • kunna tolka derivatan som hastighet och andraderivatan som acceleration samt tillämpa detta på problem med kopplade hastigheter.
  • kunna hantera och bevisa centrala egenskaper hos elementära funktioner och deras inverser.
  • visa förmåga att identifiera och lösa problem med hjälp av de metoder som lärs ut i kursen.

Kursinnehåll
Logik, Mängder,  Binomialsatsen,  Induktonsbevis,  Gränsvärden, Kontinuitet, Inverser, Logaritmer, Derivator, Implicit derivering, Räta linjer,  ekvationslösning. Introduktion till Matlab och Jämställdhet.

Genomförande
Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar och lektioner.

Examination
För godkänt betyg på kursen krävs godkänt på skriftlig tentamen. Alternativ examination kan förekomma.

Övrigt
Kursen kan inte ingå i examen tillsammans med M0045M Matematik F

Examinator
Juha Koivuniemi

Litteratur. Gäller från Höst 2020 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Adams Robert A: Calculus, A Complete Course. Addison-Wesley, senaste upplagan.

Kursgivare
Institutionen för teknikvetenskap och matematik (TVM)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0001TentamenU G#7.50ObligatoriskV20

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av HUL Niklas Lehto 2020-02-14

Reviderad
av HUL Niklas Lehto 2020-02-14