Utbwebben - defaultbild för kurser swe

Matematik för grundlärare F-3, del 2

15 Högskolepoäng, Fortsättningskurs på grundnivå, N0001P
Kursen vänder sig till dig som är lärare och vill bredda din utbildning för undervisning i matematik i skolår F-3. Studierna bedrivs på heltid.

Anmälan

Vill du veta mer om kursen?

I kursplanen beskrivs exempelvis kursens mål och innehåll samt kurslitteratur. Eftersom en kursplan kan förändras visas alltid information om när revidering har skett och för vilken period som kursplanen gäller för. Senast tio veckor innan kursstart skall en aktuell kursplan finnas publicerad.

Vanliga frågor

Q  Hittar du inte svaret på din fråga?

Frågor om kursen

Har du detaljfrågor om kursen som du inte hittar svar på under kurssidorna eller i kursplanen, tveka inte att kontakta oss.

Maria Johansson

Maria Johansson, Biträdande professor, Utbildningsledare för grundlärarutbildning och VFU

Organisation: Matematik och lärande, Pedagogik språk och Ämnesdidaktik, Institutionen för konst, kommunikation och lärande
Telefon: 0920-491009