Hoppa till innehållet
Kurser på Luleå tekniska universitet

Nationalekonomi, Resursfördelningsteori

7,5 Högskolepoäng, Fortsättningskurs på grundnivå, N0004N
Kursens mål är att ge fördjupade kunskaper i mikroekonomisk teori samt förmåga att tillämpa dessa kunskaper på aktuella problemställningar.

Kursen behandlar de mikroteoretiska verktygen för att analysera resursfördelningsproblem i samhället. Konsumtionsteorin utgör grunden för att analysera hushållens efterfrågan av produkter och utbud av arbete och utgår från antagandet om nyttomaximering. Analysen av företag utgår från kostnadsminimering och vinstmaximering för att visa hur företag väljer produktsortiment och faktoruppsättning. Allmän jämvikt behandlas i en tvåsektormodell vilken gör det möjligt att studera effekter av skatter och handel. Kursen behandlar också normativa aspekter, dvs vilka värdeomdömen som måste göras som en förutsättning för olika ekonomisk-politiska åtgärder.

Möjligheten att ansöka om examensarbete inom området finns. Kontakta studievägledare för mer information om ansökningsförfarande samt behörigheter.

Anmälan

Vill du veta mer om kursen?

I kursplanen beskrivs exempelvis kursens mål och innehåll samt kurslitteratur. Eftersom en kursplan kan förändras visas alltid information om när revidering har skett och för vilken period som kursplanen gäller för. Senast tio veckor innan kursstart skall en aktuell kursplan finnas publicerad.

Vanliga frågor om studier

Här hittar du vanliga frågor om hur det är att studera vid Luleå tekniska universitet.

Q  Hittar du inte svaret på din fråga?

Frågor om kursen

Har du detaljfrågor om kursen som du inte hittar svar på under kurssidorna eller i kursplanen, tveka inte att kontakta oss.

Jesper Stage

Jesper Stage, Professor, Ämnesföreträdare

Organisation: Nationalekonomi, Samhällsvetenskap, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle
Telefon: 0920-493445