Hoppa till innehållet
Kurser på Luleå tekniska universitet

Matematikdidaktisk fördjupning

7,5 Högskolepoäng, Fortsättningskurs på grundnivå, N0004P
Kursen ger möjligheter att fördjupa sina kunskaper om teorier och metoder i matematikdidaktisk forskning. Kursen passar för alla som vill skriva inför examensarbetet i matematik och lärande eller ska undervisa matematik i åk 7–9 och i gymnasieskolan.

De forskningsmetoder som diskuteras under kursen är bland annat kontentanalys och grundläggande statistiska metoder. En introduktion till programvara SPSS ingår i kursen. Kursen handlar också om verktyg för läromedelanalys och utvärderingen av digitala inlärningsmiljöer. Innehållet av kursen bygger på resultat av flera empiriska studier om lärande och läromedel i matematik. Kursens arbetsformer utgörs av föreläsningar, laborationer, gruppövningar, seminarier samt uppgifter som kan utföras individuellt och i grupp. Examination sker genom individuella skriftliga kursuppgifter och projektarbete som redovisas muntligt och skriftligt. Obligatoriskt deltagande krävs i vissa moment. 

Anmälan

Vill du veta mer om kursen?

I kursplanen beskrivs exempelvis kursens mål och innehåll samt kurslitteratur. Eftersom en kursplan kan förändras visas alltid information om när revidering har skett och för vilken period som kursplanen gäller för. Senast tio veckor innan kursstart skall en aktuell kursplan finnas publicerad.

Vanliga frågor om studier

Här hittar du vanliga frågor om hur det är att studera vid Luleå tekniska universitet.

Q  Hittar du inte svaret på din fråga?

Frågor om kursen

Har du detaljfrågor om kursen som du inte hittar svar på under kurssidorna eller i kursplanen, tveka inte att kontakta oss.

Timo Tossavainen

Timo Tossavainen, Professor tillika ämnesföreträdare

Organisation: Matematik och lärande, Pedagogik, språk och ämnesdidaktik, Institutionen för hälsa, lärande och teknik
Telefon: 0920-493698